Богоприимец симеон молитва - Florischi.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Богоприимец симеон молитва

Богоприимец симеон молитва

Тропарь праведному Симеону, глас 4:

С имео́н ста́рец днесь весели́тся, / восприя́т на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га, / от уз пло́ти разреши́тися прося́ / и вопия́: / ви́деста о́чи мои́ // спасе́ние Твое́ ми́рови.

Тропарь праведному Симеону и Анне, глас 1:

Р а́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ во объя́тия прие́мый Спа́са Го́спода./ Весели́ся и ты, честна́я проро́чице А́нно,/ возвести́вши прише́ствие в мир Христа́ Бо́га на́шего,/ сокруши́вшаго держа́ву вра́жию// и подаю́щего нам ве́лию ми́лость.

Кондак праведному Симеону, глас 4:

С та́рец днесь отреши́тися от юз, моля́шеся, / се́го жития́ тле́ннаго, / Христа́ восприя́т на ру́ки,// Зижди́теля и Го́спода.

Кондак праведному Симеону и Анне, глас 8:

В о избра́нных Бо́жиих, блаже́нне ста́рче Симео́не,/ на Небеси́ предстои́ши пред лице́м Христа́ Бо́га,/ Его́же во хра́ме, я́ко Младе́нца руконоси́маго,/ во объя́тия своя́ от всепречи́стых рук прия́л еси́/ и со А́нною проро́чицею я́ко Бо́га испове́дал еси́./ Те́мже похва́льными гла́сы ублажа́ем вас:/ ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ ра́дуйся, проро́чице честна́я А́нно,// ра́дуйтеся, Бо́га во пло́ти позна́вшии.

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! При́зри на мя гре́шнаго, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающа и прося́ща твоего́ заступле́ния и по́мощи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мам многоболе́зненней души́ мое́й. Иска́х по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́споду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих грехо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́не по́мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ю гре́шный и недосто́йный аз, ве́дый, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Христу́ Бо́гу и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих, и твоего́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от мене́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед мои́х озлобле́нии пода́ст ми всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий, вознеси́ Богоно́сныя ру́це твоя́ ко и́же во объя́тиих твои́х носи́тися изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния се́рдца моего́ недосто́инства ра́ди моего́, но яви́т мне благовре́менне ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чных щедро́т Свои́х и многомо́щнаго предста́тельства твоего́, о не́мже подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ние ку́пно со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не, во объя́тия прие́мый Спа́са Го́спода, весели́ся и ты, честна́я проро́чице А́нна, возвести́вшая прише́ствие в мир Христа́ Бо́га на́шего, разруши́вшего держа́ву вра́жию и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

О Богоприи́мче Симео́не! Услы́ши нас, гре́шных раб Бо́жиих (имена), и не отыми́ покро́в твой святы́й от нас, моли́ бла́гость Го́спода, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дело́м на́шим на ны дви́жимый, и, презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и на стези́ за́поведей Свои́х утверди́т нас. Огради́ моли́твами твои́ми в ми́ре жизнь на́шу и во всем благо́м благо́е поспеше́ние испроси́, вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам да́руя, я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же вся́кая сла́ва подоба́ет, со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий Богоприи́мче Симео́не! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, ве́лие дерзнове́ние и́маши к Нему́, во объя́тиих твои́х на́шего ра́ди спасе́ния носи́тися изво́лившему. К тебе́ у́бо, я́ко многомо́щному предста́телю и кре́пкому о нас моли́твеннику, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́ Бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дело́м на́шим на ны дви́жимый, и, презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и на стезе́ за́поведей Свои́х утверди́т нас. Огради́ моли́твами твои́ми в ми́ре живо́т наш, и во всем благо́м благо́е поспеше́ние испроси́, вся я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная нам да́руя. Я́коже дре́вле Вели́кий Но́воград явле́нием чудотво́рныя ико́ны твоея́ от губи́тельства сме́ртнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и напра́сныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́ и, та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего. Ему́же вся́кая сла́ва подоба́ет со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Новости

    22 Январь 2020

Обновления на сайте

Добавлены новые и отредактированы некоторые молитвословия в разделах: * Богородице; * Святителям; * Мученикам; * Новомученикам. * Соборам святых…

Молитвы святому Симеону Богоприимцу

Сила молитвы велика, и примеров тому история христианства может привести множество. Поистине чудодейственной является молитва праведного Симеона Богоприимца, святого, прожившего более 270 лет в ожидании появления на свет младенца Иисуса Христа.

История Симеона Богоприимца

Живя в Иерусалиме, Симеон Богоприимец являлся переводчиком и осуществлял перевод Священного Писания. Заметив одну неточность, он захотел исправить ее, но ему было явление ангела, который пообещал ему долгую жизнь и встречу с младенцем, рожденным Девой Марией. Так и случилось. Праведный Симеон дожил до трехсотлетия и отошел к Господу только после того, как взял на руки младенца Иисуса и принес миру весть о рождении Мессии:

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.

В чем помогают молитвы святому Симеону Богоприимцу?

Считается, что иконы, написанные в честь Симеона Богоприимца, обладают божественной силой. Образ этого святого почитаем в христианстве, и молитва Симеону Богоприимцу никогда не оставит верующих без поддержки.

День почитания святого празднуют 3 февраля.

К молитвам святому Симеону Богоприимцу обращаются в следующих случаях:

  • с просьбой о покровительстве детям;
  • с просьбой о здравии и исцелении детей и младенцев;
  • с просьбой о даровании утешения и терпения;
  • с молитвами за тех, кто находится в плену.

Молитва первая Симеону Богоприимцу

О великий угодниче Божий и Богоприимче Симеоне! Призри на мя грешнаго, ко святей иконе твоей припадающа и просяща твоего заступления и помощи: скорбь бо обдержит мя от обстоящих мя ныне бед и зол, и утешения не имам многоболезненней души моей. Исках помощи от человек, и не обретеся. Возопиях ко Господу, и не услыша мя, аз прогневах пречистую благость Его беззаконьми моими, и множеством многих грехов моих преогорчих человеколюбную утробу Его. И кто ми ныне помощь явит; кто ми скорбь утолит; кто даст отраду и успокоение многомятежней душе моей? К тебе, великий угодниче Божий, прибегаю грешный и недостойный аз, ведый, яко велие дерзновение имаши ко Христу Богу и многомощен предстатель еси о всех, с верою к тебе прибегающих, и твоего заступления и помощи требующих. Моли убо Человеколюбца Господа, яко да простив ми безчисленная моя прегрешения, не отвратит милость Свою от мене, но яко благ и сострадателен, явит и мне безконечное Свое милосердие, и в лютем напастей и бед моих озлоблении подаст ми всесильную помощь Свою, и преогорченной душе моей ослабу, мир, укрепление, утешение и успокоение дарует. Ей, великий угодниче Божий, вознеси Богоносныя руце твоя ко иже во объятиих твоих носитися изволившему Христу Богу нашему и моли благость Его, да не отринет моления сердца моего недостоинства ради моего, но явит мне благовременне милость Свою, во славу безконечных щедрот Своих и многомощнаго предстательства твоего, о немже подобает Ему всякая слава и благодарение купно со Отцем и Пресвятым Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва вторая

О Богоприимче Симеоне! Услыши нас, грешных раб Божиих (имена), и не отыми покров твой святый от нас, моли благость Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, праведно по делом нашим на ны движимый, и, презрев безчисленная прегрешения наша, обратит нас на путь покаяния и на стези заповедей Своих утвердит нас. Огради молитвами твоими в мире жизнь нашу и во всем благом благое поспешение испроси, вся к животу и благочестию потребная нам даруя, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в вечный достигнем покой, идеже сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже всякая слава подобает, со Отцем и Пресвятым Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва Симеону Богоприимцу о Небесном покровительстве детям

Симеону Богоприимцу молятся за детей, особенно об их здоровье и Божьем покровительстве над ними.

О, великий угодниче Божий Богоприимче Симеоне! Предстоя Престолу Великаго Царя и Бога нашего Иисуса Христа, велие дерзновение имаши к Нему, во объятиих твоих нашего ради спасения носитися изволившему. К тебе убо, яко многомощному предстателю и крепкому о нас молитвеннику, прибегаем мы, грешнии и недостойнии. Моли Благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, праведно по делом нашим на ны движимый, и, презрев безчисленная прегрешения наша, обратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей Своих утвердит нас. Огради молитвами твоими в мире живот наш, и во всем благом благое поспешение испроси, вся яже к животу и благочестию потребная нам даруя. Якоже древле Великий Новоград явлением чудотворныя иконы твоея от губительства смертнаго избавил еси, тако и ныне нас и вся грады и веси страны нашея от всяких напастей и бед и напрасныя смерти предстательством твоим избави, и от всех враг видимых и невидимых покровом твоим защити. Яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте и, тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего. Ему же всякая слава подобает со Отцем и Пресвятым Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Тропарь и кондак праведному Симеону Богоприимцу

Тропарь, глас 4

Симеон старец днесь веселится, восприят на руку свою Младенца Превечнаго Бога, от уз плоти разрешитися прося и вопия: видеста очи мои спасение Твое мирови.

Кондак, глас 4

Старец днесь отрешитися от юз молящеся сего жития тленнаго, Христа восприят на руки, Зиждителя и Господа.

Молитвы праведному Симеону Богоприимцу

Тропарь, глас 4 *

Симео́н ста́рец дне́сь весели́тся,/ восприя́т на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га,/ от уз пло́ти разреши́тися прося́/ и вопия́:/ ви́деста о́чи мои́// спасе́ние Твое́ ми́рови.

Читайте также:  Молитва чтоб отец любил дочь

Перевод: Симеон старец сегодня радуется, взяв на руки свои Младенца Превечного Бога, прося разрешиться от уз плоти и взывая: «Видели очи мои спасение Твое миру».

Кондак, глас 4 *

Ста́рец днесь отреши́тися от юз, моля́шеся,/ се́го жития́ тле́ннаго,/ Христа́ восприя́т на ру́ки,// Зижди́теля и Го́спода.

Перевод: Старец сегодня, молясь разрешиться от уз этой тленной жизни, Христа берет на руки, Создателя и Господа.

Молитва 1-я

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! Предстоя́ Престо́лу вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, ве́лие дернове́ние и́маши к Нему́, на объя́тиих твои́х на́шего ра́ди спасе́ния носи́тися изво́лившему. К тебе́ у́бо, я́ко многомо́щному предста́телю и кре́пкому о нас моли́твеннику, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́ бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дело́м на́шим на ны дви́жимый, и презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и на стези́ за́поведей Свои́х утверди́т нас. Огради́ моли́твами твои́ми в ми́ре жизнь на́шу, и во всем благо́м благо́е поспеше́ние испроси́, вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам да́руя. И я́коже дре́вле Вели́кий Новгра́д явле́нием чудотво́рныя ико́ны твоея́ от губи́тельства сме́ртнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей, и бед, и внеза́пныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́, и всей держа́ве Росси́йстей бу́ди опло́т тверд и укрепле́н, я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же вся́кая сла́ва подоба́ет, со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! При́зри на мя гре́шнаго, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающа и прося́ща твоего́ заступле́ния и по́мощи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мам многоболе́зненней души́ мое́й. Иска́х по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́споду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих грехо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́не по́мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ю гре́шный и недосто́йный аз, ве́дый, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Христу́ Бо́гу и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих, и твоего́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от мене́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед мои́х озлобле́нии пода́ст ми всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий, вознеси́ Богоно́сныя ру́це твоя́ ко и́же во объя́тиих твои́х носи́тися изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния се́рдца моего́ недосто́инства ра́ди моего́, но яви́т мне благовре́менне ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чных щедро́т Свои́х и многомо́щнаго предста́тельства твоего́, о не́мже подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ние ку́пно со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памяти 3/16 февраля

Прожил около 270 лет в ожидании обещанного Богом — того дня, когда увидит Мессию вместе с Его Пречистой Матерью. Находился при Иерусалимском храме и, встретив долгожданного Богомладенца, принял Его на руки и изрек: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром…» Праведный Симеон — помощник в старости, молитвенник о мирном отшествии из жизни и христианском напутствии.

Молитва о Небесном покровительстве детям праведному Симеону Богоприимцу

Молитва о Небесном покровительстве детям праведному Симеону Богоприимцу

День памяти 3 февраля

Праведный Симеон жил в Иерусалиме и входил в число семидесяти толковников-переводчиков, которые по приказанию правителя Египта Птолемея переводили Священное Писание с еврейского на греческий язык. Переводя строку «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» из книги пророка Исайи, он усомнился в правильности слов и хотел изменить слово «Дева» на «Жена», однако ангел, посланный Господом, остановил праведника и возвестил ему долгую жизнь – до встречи с Богомладенцем, рожденным Девой. Прожив более 300 лет, Симеон явился в Иерусалимский храм в тот день, когда Иосиф и Мария пришли туда с Младенцем Иисусом. Взяв младенца на руки, Симеон возвестил рождение Мессии и после этой встречи спокойно отошел к праотцам.

Святому Симеону молятся об исцелении различных заболеваний, особенно – в болезнях детей. Просят праведника и о покровительстве детям.

О, великий угодниче Божий Богоприимче Симеоне! Предстоя Престолу великаго Царя и Бога нашего Иисуса Христа, велие дерзновение имаши к Нему, во объятиих твоих нашего ради спасения носитися изволившему. К тебе убо, яко многомощному предстателю и крепкому о нас молитвеннику, прибегаем мы, грешнии и недостойнии. Моли Благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, праведно по делом нашим на ны движимый, и презрев безчисленная прегрешения наша, обратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей Своих утвердит нас. Огради молитвами твоими в мире живот наш, и во всем благом благое поспешение испроси, вся яже к животу и благочестию потребная нам даруя. Якоже древле Великий Новоград явлением чудотворныя иконы твоея от губительства смертнаго избавил еси, тако и ныне нас и вся грады и веси страны нашея от всяких напастей и бед и напрасныя смерти предстательством твоим избави, и от всех враг видимых и невидимых покровом твоим защити. Яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте и, тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего. Ему же всякая слава подобает со Отцем и Пресвятым Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Похожие главы из других книг

Молитва Архангелу Михаилу с просьбой о помощи и покровительстве от воров вариант первый

Молитва Архангелу Михаилу с просьбой о помощи и покровительстве от воров вариант первый Освятый Михаиле Архангеле, светлообразный и грозный Небесного Царя воеводо! Прежде Страшного суда ослаби ми покаятися от грехов моих, от сети ловящих избави душу мою и приведи ее к

Молитва Архангелу Михаилу с просьбой о помощи и покровительстве от воров вариант второй

Молитва Архангелу Михаилу с просьбой о помощи и покровительстве от воров вариант второй Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имя). Защити, Архангеле, нас от всех врагов, видимых и невидимых. О Господень

Читайте также:  Молитва на второй брак дочери

Молитва апостолу Павлу о покровительстве в открытии предприятия

Молитва апостолу Павлу о покровительстве в открытии предприятия Освятый верховный апостоле Павле, сосуде избранный Христов, небесных таинств сказателю, всех языков учителю, труба церковная, преславный вития, многия беды за имя Христово претерпевший, море измеривший и

Молитва святому праведному Симеону Богоприимцу

При болезнях ног. Праведному Симеону Верхотурскому

При болезнях ног. Праведному Симеону Верхотурскому О, святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею в Небесных обителех в лице святых водворяяйся, на земли же телом твоим нетленно почиваяй, по данной ти благодати от Господа молитися о нас; милостивно призри на нас

Молитва великомученику Георгию Победоносцу о покровительстве православных воинов

Молитва великомученику Георгию Победоносцу о покровительстве православных воинов Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие!Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас

Праведному Симеону Богоприимцу о здравии младенцев

Праведному Симеону Богоприимцу о здравии младенцев Тропарь, глас 4-йСимеон старец днесь веселится, восприят на руку свою Младенца Превечнаго Бога, от уз плоти разрешитися прося и вопия: видеста очи мои спасение Твое мирови.Кондак, глас 4-йСтарец днесь отрешитися от юз

О покровительстве Господнем и защите от недоброжелателей. Молитва на сон

О покровительстве Господнем и защите от недоброжелателей. Молитва на сон И даждь нам, Владыко, на сон грядущим, покой тела и души, и сохрани нас от мрачнаго сна греховнаго, и всякаго темнаго и нощнаго сладострастия. Утиши стремление страстей, и угаси разжженныя стрелы

Молитва о покровительстве семье и дому благоверному князю Даниилу Московскому

Молитва о покровительстве семье и дому благоверному князю Даниилу Московскому День памяти 4/17 марта, 30 августа/12 сентября (обретение мощей)Святой благоверный князь Даниил Московский – четвертый сын святого Александра Невского – жил в XIII веке. Получив под свое правление

Молитва о покровительстве супружеству мученикам Адриану и Наталии

Молитва о покровительстве супружеству мученикам Адриану и Наталии День памяти 26 августа/8 сентябряСвятые супруги Адриан и Наталия жили в Малой Азии в IV веке. Наталия в тайне исповедовала христианство, а Адриан был язычником и служил императору Максимиану – гонителю

Молитва при болезнях и травмах ног святому праведному Симеону Верхотурскому

Молитва при болезнях и травмах ног святому праведному Симеону Верхотурскому День памяти 12/25 сентябряПраведный Симеон, живший в XVII веке, происходил из знатной дворянской семьи. Отказавшись от почестей и богатства, святой удалился в сибирские земли, где вел простую и

Святому праведному Симеону Верхотурскому

Святому праведному Симеону Верхотурскому Святому праведному Симеону Верхотурскому возносят молитвы для избавления от болезней ног, параличей, а также заболеваний органов зрения. День памяти 12/25 сентября Святой Симеон жил в XVII в. и происходил из знатной дворянской

Святому праведному Симеону Богоприимцу

Святому праведному Симеону Богоприимцу Святому праведному Симеону возносят молитвы о сохранении здоровья детей и избавлении их от болезней. День памяти 3/16 февраля Святой старец Симеон вел праведную и благочестивую жизнь и был переводчиком книг Священного Писания с

Праведному Симеону Богоприимцу о здравии младенцев

Праведному Симеону Богоприимцу о здравии младенцев Тропарь, глас 4Симеон старец днесь веселится, восприят на руку свою Младенца Превечнаго Бога, от узплоти разрешитися прося и вопия: видеста очи мои спасение Твое мирови.Кондак, глас 4Старец днесь отрешитися от юз

Праведному Симеону Богоприимцу о покровительстве детям

Праведному Симеону Богоприимцу о покровительстве детям Тропарь, глас 4Симеон старец днесь веселится, восприят на руку свою Младенца Превечнаго Бога, от уз плоти разрешитися прося и вопия: видеста очи мои спасение Твое мирови.Кондак, глас 4Старец днесь отрешитися от юз

Молитва мученику Гавриилу Белостокскому о покровительстве детям

Молитва мученику Гавриилу Белостокскому о покровительстве детям Младенческаго незлобия хранителю и мученическаго мужества носителю, Гаврииле блаженне. Страны нашея адаманте драгоценный и иудейскаго нечестия обличителю! К тебе мы грешнии молитвенно прибегаем, и о

Bookitut.ru

Молитва святому праведному Симеону Богоприимцу

Евангельское предание гласит, что старец Симеон был человеком праведным и благочестивым. Дух Святой почивал на Симеоне, и было ему открыто, что скоро в мир придет Спаситель.

По повелению египетского царя Птолемея для перевода книг Священного Писания с еврейского языка на греческий было избрано семьдесят ученейших мужей, в число которых вошел и Симеон. Переводя книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» и усомнился. Он хотел уже вставить вместо «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, сказал: «Имей веру написанному, и сам увидишь его исполнение, ибо ты не умрешь, пока не узришь родившегося от чистой Девы – Христа Господа».

Когда Господь Иисус Христос на сороковой день после Своего Рождества был принесен Пречистой Богородицей в храм, пришел туда и праведный Симеон, ведомый Святым Духом. Старец узнал в Младенце долгожданного Мессию и, взяв его на руки, сказал: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих, Израиля».

После этого Симеон Богоприимец пророчествовал о страданиях Христовых и о распятии Его. По преданию, Симеон Богоприимец достиг глубокой старости, дожив до 360 лет: Богу было угодно продлить жизнь святого старца, чтобы он мог дожить до того дивного часа, когда родится от Девы наш Спаситель.

Симеон Богоприимец считается покровителем младенцев, ему молятся о сохранении их здоровья.

День памяти святого праведного Симеона Богоприимца – 16 февраля (3 февраля по старому стилю).

Тропарь, глас 4

Симеон старец днесь веселится, восприят на руку свою Младенца Превечнаго Бога, от уз плоти разрешитися прося и вопия: видеста очи мои спасение Твое мирови.

Молитва

О Богоприимче Симеоне! Услыши нас, грешных раб Божиих (имена), и не отыми покров твой святый от нас, моли благость Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, праведно по делом нашим на ны движимый, и, презрев безчисленная прегрешения наша, обратит нас на путь покаяния и на стези заповедей Своих утвердит нас. Огради молитвами твоими в мире жизнь нашу и во всем благом благое поспешение испроси, вся к животу и благочестию потребная нам даруя, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в вечный достигнем покой, идеже сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже всякая слава подобает, со Отцем и Пресвятым Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О, великий угодниче Божий Богоприимче Симеоне! Предстоя Престолу Великаго Царя и Бога нашего Иисуса Христа, велие дерзновение имаши к Нему, во объятиих твоих нашего ради спасения носитися изволившему. К тебе убо, яко многомощному предстателю и крепкому о нас молитвеннику, прибегаем мы, грешнии и недостойнии. Моли Благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, праведно по делом нашим на ны движимый, и, презрев безчисленная прегрешения наша, обратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей Своих утвердит нас. Огради молитвами твоими в мире живот наш, и во всем благом благое поспешение испроси, вся яже к животу и благочестию потребная нам даруя. Якоже древле Великий Новоград явлением чудотворныя иконы твоея от губительства смертнаго избавил еси, тако и ныне нас и вся грады и веси страны нашея от всяких напастей и бед и напрасныя смерти предстательством твоим избави, и от всех враг видимых и невидимых покровом твоим защити. Яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте и, тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего. Ему же всякая слава подобает со Отцем и Пресвятым Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святой великомученице Параскеве Пятнице

Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православного народа особой любовью. На Руси она почиталась как помощница в женских заботах, покровительница домашнего хозяйства и сельскохозяйственных работ.

Святая мученица Параскева жила в III веке в Иконии в богатой и благочестивой семье. Родители святой особенно почитали день страданий Господних – пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою, что в переводе с греческого означает пятница. Всем сердцем возлюбила юная Параскева чистоту и высокую нравственность девственной жизни и дала обет безбрачия. Она захотела посвятить свою жизнь Богу и просвещению язычников светом веры Христовой. После смерти родителей святая Параскева раздала все свое имущество нищим, приняла иночество и начала проповедовать язычникам Евангелие. Предание повествует о тяжких крестных муках, выпавших на долю этой святой.

О деятельности Параскевы было донесено императору Антонину Пию, и тот повелел предать ее зверским истязаниям. Параскеве на голову надели раскаленный шлем и бросили в котел с кипящей смолой. Однако мученица осталась невредимой. Когда император заглянул в котел, святая бросила ему в лицо несколько капель раскаленной смолы, и он ослеп. Император стал просить Параскеву об исцелении, и она исцелила его. После этого Антонин отпустил святую Параскеву на свободу.

Читайте также:  Молитва о человеке попавшем в аварию

Однажды Параскева пришла в город, где правителем был Асклепий. Здесь ее вновь приговорили к смерти: повели к пещере, где жил огромный змей, чтобы он сожрал мученицу. Но Параскева сотворила над змеем крестное знамение, и он тут же издох. Правитель и горожане, видя такое чудо, уверовали в Христа и отпустили Параскеву.

Придя в город, где правителем был некто Тарасий, святая Параскева опять была схвачена язычниками. Ей предложили принести жертву идолу. С твердым сердцем, уповая на Бога, святая отказалась от этого, за что и претерпела великие мучения. Мученицу привязали к дереву, железными гвоздями терзали ее тело, а затем бросили в темницу. Но Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее. Но на утро палачи возобновили истязания и наконец отсекли ей голову.

Иконы святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье. Святой Параскеве Пятнице молятся о достойных женихах, в неплодстве, о здравии младенцев, в тяжких болезнях.

День памяти святой великомученицы Параскевы Пятницы – 10 ноября (28 октября (по старому стилю).

Молитва

О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселитися. Моли Всемилостиваго, Его же словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак, прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О, великая угодница Божия!

О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Изречения Святых Отцов о болезнях

Терпение означает то, дабы все, что ни случится, сносить великодушно: в болезнях не отчаиваться, излишне в несчастьях не унывать, в бедности не печалиться и на обиды не роптать.

Кто, согрешая, не наказывается здесь, тот самый несчастный человек.

Святитель Иоанн Златоуст

Некоторый старец часто подвергался болезни. Случилось ему в течение одного года не болеть; старец очень скорбел об этом и плакал, говоря: «Оставил меня Господь мой и не посетил меня».

Чем более в этой жизни мы страдаем от болезней, от преследований, силы врагов или бедности, тем больше наследуем награды в жизни будущей.

Всеблагий Господь попускает человеку в этой жизни разные оскорбления и стеснения, болезни и прочее все это ради того, дабы душу очистить от грехов и вселить в жизнь вечную.

Когда болезнь тяготит нас, не надо скорбеть нам о том, что от боли и язв мы не можем воспевать псалмы устами. Ибо болезни и раны служат к истреблению похотений, а и пост, и земные поклоны предписаны нам для побеждения страстей. Если же и болезни исторгают сии страсти, то не о чем заботиться.

Воистину телесными болезнями душа приближается к Богу.

Святитель Григорий Богослов

В болезни, прежде всякого другого дела, должно поспешать очиститься от грехов в Таинстве Покаяния и в совести своей примириться с Богом.

Бывает, что Бог болезнью укрывает иных от беды, которой не миновать бы им, если бы они были здоровы.

Многие болезни Господь исцеляет через врачей и другие средства. Но есть болезни, на излечение которых Господь налагает запрет, когда видит, что болезнь нужнее для спасения, чем здоровье.

Болезнь для человека является милостью Божией. И если христианин примет как Богом посланное для пользы душевной и благодушно будет терпеть болезненное свое состояние, то он идет прямым путем в Рай. У одра болезни – молотьба: чем больше ударов, тем больше зерен выбьется и тем богаче намолот. Потом надо зерно под жернова, затем муку в смешение теста и вскисание его, потом – в виде хлеба – в печь и наконец – на трапезу Божию.

Во время болезни всякий должен думать и говорить: «Кто знает? Может быть, в моем недуге отворяются мне врата к вечности?»

В болезнях, прежде врачей и лекарств, пользуйся молитвой и Таинствами: Исповедью, Причащением и Соборованием.

Если ты болен, то пригласи опытного врача и воспользуйся предписанными им средствами. С этой целью возникают из земли столь многие благодетельные растения. Если ты по гордости отвергнешь их, то ускоришь свою смерть и сделаешься самоубийцей.

Богатство душевное – в терпении.

В болезни учитесь: смирению, терпению, благодушию и Бога благодарению.

Если поблажать себе придется по болезни, то это ничего. А если под предлогом болезни, то худо.

Святитель Феофан Затворник

Болезни наши большей частью происходят от грехов, почему лучшее средство к предупреждению и исцелению от них состоит в том, чтоб не грешить.

Великий подвиг – терпеливо переносить болезни и среди них воссылать благодарственные песни Богу.

Нас сближают с Богом скорбь, теснота, болезнь, труды. Не ропщи на них и не бойся их. Болезнь хотя плоть твою мучит, но дух спасает.

Святитель Тихон Задонский

Господь недостаток наших добрых дел восполняет или болезнями, или скорбями.

Хотя и доброе дело – иметь заботу о больных и посещать их, но надо иметь рассуждение; где повреждается душевное устроение ваше, там и без вас дело обойдется.

Старайся утешать болящего не столько услугами, сколько веселым лицом.

Святитель Димитрий Ростовский

Болезни бывают у нас от греха, они ослабляют страсти, и человек приходит в себя. Кто переносит болезни с терпением и благодарением, тому вменяются они вместо подвига и даже более… Вместе с тем нужно веровать и надеяться, что если Господу Богу угодно будет, чтобы человек испытал на себе болезни, то Он же подаст ему силу терпения.

Преподобный Серафим Саровский

Господь послал тебе болезнь не зря и не столько в наказание за прежние грехи, сколько из любви к тебе, чтобы оторвать тебя от греховной жизни и поставить на путь спасения. Благодари за это Бога, заботящегося о тебе.

На опаснобольных нападает сильнее диавол, зная, что имеет мало времени.

В опасных болезнях заботься сперва об очищении своей совести и о спокойствии своей души.

Благодарите Бога, что вы на добром пути: болезнь ваша – великий дар Божий; денно и нощно за сие и за все хвалите и благодарите – и спасена будет душа ваша.

Старец Арсений Афонский

Больной и бедный, не жалуйся и не ропщи на свою судьбу, на Бога и людей, не завидуй чужому счастью, берегись уныния и, особенно, отчаяния, покорись всецело Промыслу Божию.

Болезни примиряют нас с Богом и вводят снова в любовь Его.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Размышляйте о том, что здешнее все мимолетно, а будущее вечно.

Больному надо утешать себя чтением Божественного Писания о страданиях Спасителя.

Терпение болезни Господь принимает вместо поста и молитвы.

Будучи больным, не понуждай себя через силу идти в церковь, а лежи под одеялом да твори Иисусову молитву.

Преподобный Анатолий Оптинский

Древних христиан враг искушал мучениями, а нынешних – болезнями и помыслами.

Все самые тяжкие скорби и несчастья переносятся людьми легче, чем тяжкие недуги телесные. Несомненный знаток в деле терзания, мучения людей – сатана – перед лицом Самого Бога засвидетельствовал, что телесные болезни невыносимее всех других несчастий и что человек, мужественно и безропотно переносящий другие бедствия, может ослабеть в своем терпении и поколебаться в преданности Богу, подвергшись тяжкой болезни.

Если оттерпелся здесь, не будешь терпеть на том свете вечных мук, а, напротив, будешь наслаждаться таким блаженством, перед которым теперешнее счастье – ничто.

Кто не имеет отрады здесь и переносит это терпеливо, тот вполне может надеяться, что там, в будущей жизни, получит отраду великую и несказанную.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector