Молитва чтобы найти могилу - Florischi.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Молитва чтобы найти могилу

Молитвы на кладбище, как поминать усопшего

Молитвы на кладбище — как поминать усопшего

Потеря близкого — тяжелый момент. Все, чем мы можем помочь душе умершего человека — это молитва. Поминать усопшего можно в храме или келейно, молитвы на кладбище тоже не запрещены, а наоборот поощряются Церковью. Был даже написан специальный Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище.

Чин литии, совершаемой дома и на кладбище

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Псалом 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́. Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́. Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

Читайте также

Молитвы об усопших

Кладбища — это священные места, где покоятся тела умерших до будущего воскресения.
Даже по законам языческих государств усыпальницы считали священными и неприкосновенными.
Из глубокой дохристианской древности идет обычай отмечать местопогребения устройством над ним холма.
Переняв этот обычай, христианская Церковь украшает могильный холм победным знамением нашего спасения — Святым Животворящим Крестом, начертанным на надгробной плите или поставленным над надгробием.
Мы называем наших покойных усопшими, а не умершими, потому что в определенное время они встанут из гроба.

Могила — это место будущего воскресения, и поэтому необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке.
Крест на могиле православного христианина — молчаливый проповедник блаженного бессмертия и воскресения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаменует веру христиан в то, что тело умершего находится здесь, в земле, а душа — на небе, что под крестом сокрыто семя, которое произрастает для жизни вечной в Царстве Божием.

Крест на могиле ставят у ног покойного так, чтобы Распятие было обращено к лицу покойного.
Надо особо следить, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен.
Простой скромный крест из металла или дерева более приличествует могиле православного христианина, нежели дорогие монументы и надгробия из гранита и мрамора.

Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном смысле означает усиленное моление. Для совершения чина литии при поминовении усопших надо пригласить священника. Более краткий чин, который может совершить и миряни, приведен ниже «Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище»).

По желанию можно прочитать акафист о упокоении усопших. Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку в могильный холм — этим оскорбляется память покойного. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Господи, помилуй. (12 раз.)
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоище Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедший во ад и узы окованных разрешивши. Сам и душу раба Твоего упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Читайте также:  Сильная молитва от нужды

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй (трижды), благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.
Во блаженном успении, вечный покой подаждь. Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память.
Вечная память (трижды).
Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Молитва об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вдовца

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва вдовы

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя — правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва родителей о почивших детях

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего (рабу твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей) вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше — молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва детей об усопших родителях

Как произносить молитвы на кладбище: правила чтения и их виды

Молитва на кладбище – это обязательная часть похоронной процессии согласно канонам православной церкви. Верующие люди верят, что после смерти человек не уходит в вечность. Родственники усопшего читают священные тексты, обращаясь к Господу, чтобы тот простил раба своего за совершенные грехи при жизни.

Когда на кладбище читают молитву

Семья умершего занимается облагораживанием могилы, организацией похорон и других процедур, чтобы выразить скорбь, почтить память покойного. Спустя год после кончины человека, близкие устанавливают памятник. На протяжении 40 дней принято читать молитву за упокоение души. Родственники находят утешение во время посещения кладбища, разговаривая с почившим. Истинные христиане чтут православные традиции и живут по правилам, выполняя волю Бога.

Молитва у могилы усопшего читается в определенные дни.

 • во время похорон на кладбище;
 • на 3, 9 и 40 день после кончины;
 • молитвы на годовщину смерти;
 • в Родительскую поминальную субботу;
 • в понедельник и вторник после Пасхи.
Читайте также:  Молитва как вызвать месячные при задержке

На могилу приглашают священника для совершения литии, панихиды и других обрядов. Батюшка знает все молитвы, которые необходимо читать возле могилы умершего человека на кладбище. Близкие приглашают его в день похорон, на сороковины, на годовщину, в Родительские поминальные субботы и другие даты во время поста.

Какие молитвы необходимо читать у могилы усопшего

Верующие миряне справляются со скорбью и печалью разлуки с помощью обращения к Господу. Горе тяжело переживают родители, потерявшие детей. Чтобы найти утешение, представители церкви советуют прибегнуть к помощи Господа, обращаясь к нему. Произнесение священных слов дает возможность душе ребенка обрести покой и царствие Господне. Необходимые молитвы при посещении кладбища для скорбящих членов семьи:

 1. Отче наш.
 2. 90-й псалом.
 3. Кондак и глас 8.
 4. Святый Боже.
 5. Заупокойные тропари.

Не зная текста нужной молитвы, прочтите Отче наш или слова за упокой души почившего раба Божьего, чтобы Господь простил вольные и невольные согрешения покойного. После кончины человека произнесение специальных текстов на кладбище или дома является единственной возможностью помочь усопшему на небесах.

При захоронении

Согласно традициям и правилам православной церкви, служители провожают покойного в последний путь на кладбище. Произнесение определенных молитв наставляет уходящую душу на истинный путь. В момент отхода батюшка совершает канон на исход. Покинув тело, дух встречается с Ангелом Хранителем и бесами, которые пугают сущность, переманивая на свою сторону.

Процесс отпевания продолжается во время обмывания тела, при прощании с почившим дома, на кладбище. Православные христиане хоронят усопших в земле. Считается, что человек взят из глины и должен туда вернуться после смерти. Прочтенный текст молитвы – благодать для души покойного. Близкие люди и друзья не могут самостоятельно прочесть слова из-за тяжелого удара судьбы. Для проведения необходимых обрядов родственники вызывают батюшку для совершения литии. Священнослужители читают 90-й псалом, Кондак и глас 8.

На кладбище члены семьи произносят молитвы, помогая душе найти успокоение. В течение 40 дней после смерти дух проходит мытарства перед определением места в загробном мире. После захоронения запрещено распивать спиртные напитки. Действие является оскорбляющим жестом.

При посещении

Родственники занимаются обустройством места захоронения на кладбище, регулярно убирают земельный участок, обращаются к Господу с молитвами об упокоении души усопшего. Могила – символ будущего воскресенья.

Родители, потерявшие ребенка, пытаются выразить свое чувство утраты разными способами. Они приносят любимые игрушки малыша, сладости. Прочтение священных слов помогает новопреставленным рабам Божьим обрести Царствие Небесное. Для взрослых людей, покоящихся на кладбище, родные просят Всевышнего об отпущении вольных и невольных согрешений. Для детей просят Господа даровать покой в Царствие Небесном. Молитва на могиле православного человека является единственной помощью со стороны живых членов семьи.

Тексты могут произноситься батюшкой, близкими усопшего. Слова читаются дома, в церкви или на кладбище. Воспоминания живых людей и их обращение ко Всемогущему за упокой души умершего через молитвы могут звучать в любой день. Важными датами считаются дни поминовения – 3, 9 и 40-й день после смерти. Родственники организовывают трапезу, заказывают в храме панихиду или сорокоуст, ставят свечи.

На праздники

Читают молитвы в поминальные дни и значимые даты дома или на кладбище. Важным периодом считаются 40 дней после смерти. По истечении срока близкие не перестают обращаться к Господу. Дети могут почтить память умерших родителей в Покровскую поминальную субботу. Принято заказывать службу в день Радоницы. Произносить молитвы за упокой души в церковные праздники, включая Светлое Воскресенье, Троицу, запрещено. Не стоит смешивать радость от воскрешения Христа со скорбью людей. В поминальный день родня посещает кладбище и могилу покойного. Семья вспоминает положительные моменты из жизни почившего, молится за спасение его духа. Для совершения специальных обрядов приглашается священник. В годовщину смерти или в день Родительской субботы во время Великого поста читается Чин литии, слова которого можно произносить дома или на кладбище. Близкие произносят текст молитвы Царствие небесное, Тропарь Пасхи, 90-й псалом.

Если родственникам не удалось побывать в этот день на могиле, они могут прийти в церковь и обратиться к Богу с просьбой упокоения души умершего через молитву.

Перед уборкой на кладбище нужно зажечь свечу и прочесть священный текст. После совершения обряда можно приступать к выполнению процедуры. Церковь не рекомендует поминать покойного распитием алкоголя или поеданием пищи на могиле. Представители церкви советуют вспомнить положительные моменты из жизни почившего во время специальной трапезы.

Правила прочтения молитв на кладбище

Мертвецы не нуждаются в золоте, шикарном гробе или роскошном памятнике на кладбище. Единственной помощью со стороны живых членов семьи является постоянное обращение к Всевышнему с просьбой отпустить все грехи, совершенные почившим при жизни. Прочтение молитв – священный долг православного христианина. Общие рекомендации по проведению обряда:

 1. Придя на кладбище, зажгите свечу.
 2. Прочтите молитву об упокоении души усопшего.
 3. Вспомните добрые деяния покойного.
 4. Не употребляйте пищу, не распивайте спиртные напитки на кладбище.
 5. Не оставляйте на надгробии конфеты или печенье. Раздайте еду нуждающимся, друзьям, соседям с просьбой помянуть умершего.

Перед посещением кладбища сходите в храм, поставьте свечку за упокой и закажите молитвы и службу. Можно написать имена мертвых на листочке с надписью «за упокой». В этот день близким рекомендуется исповедаться и причаститься. Выполнение ритуала усиливает обращение к Господу.

Потеря родного человека – тяжелый удар судьбы. Считается, что пролитые слезы топят душу в ином мире. Единственной помощью является прочтение молитв за упокой. Произносить тексты Священного Писания можно дома или на кладбище в день Родительской субботы, годовщины смерти и других важных дат.

Лития, совершаемая мирянином дома и на кладбище

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Псало́м 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́. Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́. Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями Его будешь надеяться, – как оружие окружит тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и демона полуденного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подступится к тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим заповедает о тебе сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь и попирать будешь льва и дракона. «Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоденствием исполню его и явлю ему спасение Моё».

Читайте также:  На горе стояла церковь молитва

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Со духами праведных скончавшихся душу раба Твоего [или: рабы Твоей], Спаситель, упокой сохраняя её в блаженной жизни, той, что у Тебя, Человеколюбец.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

В месте упокоения Твоем, Господи, где все святые Твои обретают покой, упокой и душу раба Твоего [или: рабы Твоей], ибо Ты Один – Человеколюбец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

Ты – Бог наш, сошедший во ад и муки узников прекративший, Сам и душу раба Твоего [или: рабы Твоей]упокой.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Единая чистая и непорочная Дева, Бога во чреве носившая неизреченно, ходатайствуй о спасении души раба Твоего [или: рабы Твоей].

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего [или: рабы Твоей], там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная.

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Ты Сам – один бессмертный, сотворивший и создавший человека: мы же, смертные, из земли были созданы, и в ту же землю пойдем, как повелел Ты, создав меня и сказав мне: «Ты земля, и в землю отойдешь», куда все мы, смертные, пойдем, надгробное рыдание претворяя в песнь «Аллилуия, аллилуия, аллилуия!»

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Достойно есть поистине восхвалять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога Слово родившую, истинную Богородицу, Тебя прославляем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшему рабу Твоему, и сотвори ему вечную память!

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

Душа его [или: её] среди благ водворится, и память его [или: её] в род и род.

Как произносить молитвы на кладбище: правила чтения и их виды

Молитва на кладбище – это обязательная часть похоронной процессии согласно канонам православной церкви. Верующие люди верят, что после смерти человек не уходит в вечность. Родственники усопшего читают священные тексты, обращаясь к Господу, чтобы тот простил раба своего за совершенные грехи при жизни.

Когда на кладбище читают молитву

Семья умершего занимается облагораживанием могилы, организацией похорон и других процедур, чтобы выразить скорбь, почтить память покойного. Спустя год после кончины человека, близкие устанавливают памятник. На протяжении 40 дней принято читать молитву за упокоение души. Родственники находят утешение во время посещения кладбища, разговаривая с почившим. Истинные христиане чтут православные традиции и живут по правилам, выполняя волю Бога.

Молитва у могилы усопшего читается в определенные дни.

 • во время похорон на кладбище;
 • на 3, 9 и 40 день после кончины;
 • молитвы на годовщину смерти;
 • в Родительскую поминальную субботу;
 • в понедельник и вторник после Пасхи.

На могилу приглашают священника для совершения литии, панихиды и других обрядов. Батюшка знает все молитвы, которые необходимо читать возле могилы умершего человека на кладбище. Близкие приглашают его в день похорон, на сороковины, на годовщину, в Родительские поминальные субботы и другие даты во время поста.

Какие молитвы необходимо читать у могилы усопшего

Верующие миряне справляются со скорбью и печалью разлуки с помощью обращения к Господу. Горе тяжело переживают родители, потерявшие детей. Чтобы найти утешение, представители церкви советуют прибегнуть к помощи Господа, обращаясь к нему. Произнесение священных слов дает возможность душе ребенка обрести покой и царствие Господне. Необходимые молитвы при посещении кладбища для скорбящих членов семьи:

 1. Отче наш.
 2. 90-й псалом.
 3. Кондак и глас 8.
 4. Святый Боже.
 5. Заупокойные тропари.

Не зная текста нужной молитвы, прочтите Отче наш или слова за упокой души почившего раба Божьего, чтобы Господь простил вольные и невольные согрешения покойного. После кончины человека произнесение специальных текстов на кладбище или дома является единственной возможностью помочь усопшему на небесах.

При захоронении

Согласно традициям и правилам православной церкви, служители провожают покойного в последний путь на кладбище. Произнесение определенных молитв наставляет уходящую душу на истинный путь. В момент отхода батюшка совершает канон на исход. Покинув тело, дух встречается с Ангелом Хранителем и бесами, которые пугают сущность, переманивая на свою сторону.

Процесс отпевания продолжается во время обмывания тела, при прощании с почившим дома, на кладбище. Православные христиане хоронят усопших в земле. Считается, что человек взят из глины и должен туда вернуться после смерти. Прочтенный текст молитвы – благодать для души покойного. Близкие люди и друзья не могут самостоятельно прочесть слова из-за тяжелого удара судьбы. Для проведения необходимых обрядов родственники вызывают батюшку для совершения литии. Священнослужители читают 90-й псалом, Кондак и глас 8.

На кладбище члены семьи произносят молитвы, помогая душе найти успокоение. В течение 40 дней после смерти дух проходит мытарства перед определением места в загробном мире. После захоронения запрещено распивать спиртные напитки. Действие является оскорбляющим жестом.

При посещении

Родственники занимаются обустройством места захоронения на кладбище, регулярно убирают земельный участок, обращаются к Господу с молитвами об упокоении души усопшего. Могила – символ будущего воскресенья.

Родители, потерявшие ребенка, пытаются выразить свое чувство утраты разными способами. Они приносят любимые игрушки малыша, сладости. Прочтение священных слов помогает новопреставленным рабам Божьим обрести Царствие Небесное. Для взрослых людей, покоящихся на кладбище, родные просят Всевышнего об отпущении вольных и невольных согрешений. Для детей просят Господа даровать покой в Царствие Небесном. Молитва на могиле православного человека является единственной помощью со стороны живых членов семьи.

Тексты могут произноситься батюшкой, близкими усопшего. Слова читаются дома, в церкви или на кладбище. Воспоминания живых людей и их обращение ко Всемогущему за упокой души умершего через молитвы могут звучать в любой день. Важными датами считаются дни поминовения – 3, 9 и 40-й день после смерти. Родственники организовывают трапезу, заказывают в храме панихиду или сорокоуст, ставят свечи.

На праздники

Читают молитвы в поминальные дни и значимые даты дома или на кладбище. Важным периодом считаются 40 дней после смерти. По истечении срока близкие не перестают обращаться к Господу. Дети могут почтить память умерших родителей в Покровскую поминальную субботу. Принято заказывать службу в день Радоницы. Произносить молитвы за упокой души в церковные праздники, включая Светлое Воскресенье, Троицу, запрещено. Не стоит смешивать радость от воскрешения Христа со скорбью людей. В поминальный день родня посещает кладбище и могилу покойного. Семья вспоминает положительные моменты из жизни почившего, молится за спасение его духа. Для совершения специальных обрядов приглашается священник. В годовщину смерти или в день Родительской субботы во время Великого поста читается Чин литии, слова которого можно произносить дома или на кладбище. Близкие произносят текст молитвы Царствие небесное, Тропарь Пасхи, 90-й псалом.

Если родственникам не удалось побывать в этот день на могиле, они могут прийти в церковь и обратиться к Богу с просьбой упокоения души умершего через молитву.

Перед уборкой на кладбище нужно зажечь свечу и прочесть священный текст. После совершения обряда можно приступать к выполнению процедуры. Церковь не рекомендует поминать покойного распитием алкоголя или поеданием пищи на могиле. Представители церкви советуют вспомнить положительные моменты из жизни почившего во время специальной трапезы.

Правила прочтения молитв на кладбище

Мертвецы не нуждаются в золоте, шикарном гробе или роскошном памятнике на кладбище. Единственной помощью со стороны живых членов семьи является постоянное обращение к Всевышнему с просьбой отпустить все грехи, совершенные почившим при жизни. Прочтение молитв – священный долг православного христианина. Общие рекомендации по проведению обряда:

 1. Придя на кладбище, зажгите свечу.
 2. Прочтите молитву об упокоении души усопшего.
 3. Вспомните добрые деяния покойного.
 4. Не употребляйте пищу, не распивайте спиртные напитки на кладбище.
 5. Не оставляйте на надгробии конфеты или печенье. Раздайте еду нуждающимся, друзьям, соседям с просьбой помянуть умершего.

Перед посещением кладбища сходите в храм, поставьте свечку за упокой и закажите молитвы и службу. Можно написать имена мертвых на листочке с надписью «за упокой». В этот день близким рекомендуется исповедаться и причаститься. Выполнение ритуала усиливает обращение к Господу.

Потеря родного человека – тяжелый удар судьбы. Считается, что пролитые слезы топят душу в ином мире. Единственной помощью является прочтение молитв за упокой. Произносить тексты Священного Писания можно дома или на кладбище в день Родительской субботы, годовщины смерти и других важных дат.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector