Молитва дочери об умершей матери на 40 дней - Florischi.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Молитва дочери об умершей матери на 40 дней

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* Православный молитвослов с приложением молитв Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим. — М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. — 816 с.

Молитва об умершей маме

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм “Господи, Спаси и Сохрани †” – ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Смерть матери всегда тяжелое горе и испытание. Даже после смерти мать просит Господа о неразумном дитя, а ребенок должен обращаться с молитвой об умершей маме, чтобы помочь ее душе принять загробный мир. По православной вере связь между родителями и детьми не обрывается с прекращением жизни.

Зачем необходима молитва

В случае смерти близких людей не следует предаваться скорби. Смерть это окончание земного пути и переход в бестелесное состояние, в котором не будет страданий и болезней. Молитва об усопших очень важна, потому что человек уже не может молиться за себя. Поэтому именно дети могут спасти от мучений в геенне огненной душу матери.

Читайте также:  Молитва путешествующим на автомобиле

По православным правилам принято читать молитву первые 40 дней. Когда душа уходит из тела, она еще двое суток находится рядом и посещает любимые места, затем ее встречают проводник и хранитель.

Третий день особый, в это время дух на пути к Господу искушают бесовские силы, чтобы затянуть в преисподнюю. На протяжении шести дней бестелесный дух находится в райской обители и наблюдает за теми, кто там находится.

На девятый Господь отправляет душу в преисподнюю до 40 дня. Окончание сорока дней становится решающим, бестелесный дух получает приговор Высшего суда. Именно в этот период важны молитвенные обращения к Господу.

Молитва в память об умершей маме

Молитва помогает проходить душе трудности и очищает от греховности. Умерла мама, какую молитву читать: начинается чтение с Последование, это целый сборник текстов и песен, затем Псалтырь и несколько служб за упокой в церкви. Сорокоуст за упокой заказывают сразу:

 • в первые три службы ангелы обращаются к Творцу с просьбой пойти за душой в преисподнюю;
 • десять богослужений доводят дух до ворот преисподней;
 • до двадцатого богослужения она томится в геенне огненной, и после получает разрешение выйти.

Ангельские сущности везде сопровождают бестелесный дух, одевают в белые одеяния, придают прежний вид и с благословения Господа ведут в рай.

Молитву об умершей маме от дочери можно читать дома до девяти дней ежедневно. При чтении текста соблюдать следующие правила:

 • не стоит читать молитвенный текст в состоянии сильной скорби и не рекомендуется плакать, потому что это ложится тяжелым бременем на душу усопшей родительницы;
 • молитвы можно произносить у любого образа при зажженной свечке;
 • обращаться к Господу после 40 дней, ежедневное обращение помогает очиститься от греховности и дает покой душе в райской обители.

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившей и воспитавшей мя материю моею, (имя) – , душу же ея, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъята бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от нея милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшую незабвенную для мене рабу Твою, матерь мою (имя), но отпусти ей вся согрешения ея вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная ею в житии ея зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй ю и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшей матери моея в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши ю в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоей (имя) теплую молитву мою сию и воздай ей воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившей мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение ея о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя ею о мне моления пред Тобою и за все дары, ею испрошенные мне от Тебе, воздай ей Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва об усопших

Молитва об усопших – это традиция православной веры. Все верующие люди понимают чудодейственную силу молитв. Такая молитва помогает усопшему очиститься от грехов и обрести вечный покой в Царствии Небесном. Но кроме этого такие молитвенные обращения в память об усопших людях позволяют заручиться поддержкой Высших Сил и привлечь удачу в собственную жизнь. Молитвой в память усопшему человеку верующие люди спасают собственные души.

Молитвенные обращения, в которых мы вспоминаем усопших, позволяют успокоиться после потери близкого человека. Они вносят в души умиротворение и настраивают на будущую счастливую жизнь, в которой будет сохранена память об ушедшем человеке.

Православные молитвы за упокой души усопшего

Православное молитвословие предлагает ряд важных молитв об усопшем, которые должны читаться в определенные периоды. Считается, что наиболее усердно следует молиться об ушедшем человеке в первые 40 дней после его кончины. Именно в этот период решается судьба человека Высшими силами. Очень важно молиться в полной концентрации на мыслях об усопшем.

Молитва на 9 день по усопшему

Считается, что с 3 по 9 день покойнику показывают все прелести райской жизни. Поэтому, чтобы увеличить шансы попадания близкого человека в рай, необходимо на 9 день обязательно устроить поминки. В этот день также следует посетить храм поставить свечу за упокой и по возможности заказать молебен.

Молитвенное обращение на 9 день после смерти звучит при самостоятельном прочтении следующим образом:

Молитва об усопшем до 40 дней

Принято считать, что участь усопшего в загробном мире определяется на 40 день. Весь период до этого срока следует молиться за ушедшего из жизни человека, а на 40 день следует посетить храм, прочитать специальную молитву и устроить поминки. Если есть возможность, то следует заказать молебен во время службы. Священник в молитве упомянет имя,написанное вами, и его слова обязательно услышит Бог.

В домашних условиях молитва на 40 дней позволит человеку, страдающему от страшной потери, успокоиться. После нее приходит понимание, что душа близкого человека нашла пристанище и нужно просто продолжать жить. Следует уединиться в отдельной комнате, зажечь церковные свечи и некоторое время в тишине понаблюдать, как они плачут воском.

После того, как душа наполнится успокоением, следует прочитать такую молитву:

Молитва по усопшему после 40 дней

По 40 дней также верующие молятся об усопших. Это нужно делать в определенные дни, но также молиться следует и в минуты, когда в этом возникает душевная необходимость.

Слова молитвы такие:

Молитва об упокоении усопших

Молитва об упокоении усопшего может читаться во время утренних и вечерних служб. Также ее можно читать в моменты, когда нахлынет душевная тоска об ушедшем человеке.

Текст молитвы «Упокой Господи душу усопшего раба Твоего»

Текст молитвы в переводе на понятный русский язык может звучать следующим образом:

Краткая молитва

Допускается читать и короткую молитву о поминовении усопшего.

Звучит она следующим образом:

Молитва детей об усопших родителях

Дети должны обязательно молиться об усопших родителях. Для этого церковью предусмотрены специальные дни, но кроме этого возносить молитву можно и в другое время, когда нахлынули воспоминания о близких людях. Это позволит убрать из души тоску, и воспоминания после молитвы будут наполнены нежной грустью.

Молитва об усопшем отце

Молитва об усопшем отце звучит таким образом:

Молитва для усопшей мамы (матери)

Молитва об усопшей матери звучит следующим образом:

Поминальная молитва об усопших родственниках

Обязательно следует молиться и о других усопших родственниках. Такие молитвы – это дань уважения близким людям и надежда на то получение собственного душевного спокойствия.

Молитва вдовы об усопшем муже

Молитва женщины об усопшем муже звучит следующим образом:

Молитвы о усопших детях

Когда родители преждевременно теряют ребенка, то в душе образуется пустота. Залечить душевные раны непросто, но поможет дальше жить искренняя молитва об усопших детях.

Звучит она следующим образом:

Молитва об усопшей бабушке

Когда уходят из жизни люди старшего поколения, то это считается естественным. Но даже в этом случае всегда возникает душевная боль. Особенно часто страдают взрослые внуки за бабушкой, которая отдавала им всего себя. Поэтому для того, чтобы обрести душевное спокойствие нужно молиться об усопшей.

Молитва об усопшей бабушке звучит следующим образом:

Молитва архангелу Михаилу за некрещеных усопших

За некрещенных усопших также можно. Искренние молитвы обязательно будут услышаны Высшими силами. Молитвословие позволит утолить душевную скорбь и дарует надежду, что душа усопшего, который не является православным верующим, все-таки найдет покой.

Очень сильной молитвой в таких случаях является молитва, обращенная к архангелу Михаилу, которая произносится 19 сентября и 21 ноября. Считается, что моление за усопших в полночь в эти даты обладает чудотворной силой. Именно в этот период архангел Михаил спускается в ад и опускает в геенну огненную свое крыло, чтобы погасить ее. Поэтому нужно молиться за некрещенных усопших, обязательно называя их имена, чтобы святой вывел их из ада.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Какую молитву читать на кладбище на могиле усопшего

В православной вере умерших людей называют усопшими, так как в душе истинно верующих всегда присутствует вера в вечную жизнь. Как правило, во время похорон молитвы читает священник. Но впоследствии на могиле усопшего также необходимо читать молитвы.

После того как будет убрана могила, следует зажечь свечу и прочитать такую молитву:

Какие молитвы заказывают в церкви по усопшему

Когда умирает близкий человек, то это является страшной потерей, но, несмотря на это следует знать, как нужно себя вести в такой ситуации. Важно после похорон заказать панихиду об усопшем.

Читайте также:  Молитва каким святым о замужестве

Для этого нужно:

 • Посетить храм.
 • Поставить свечу в положенном месте за упокой души усопшего.
 • Положить поминальные продукты на панихидный стол.
 • Написать записку с именем усопшего для священника.
 • Сказать служителю о вашем желании заказать панихиду.

Панихиду обязательно нужно заказывать на 9 и 40 день. Эти даты являются знаковыми для определения того, куда попадет душа покойного, и молитвы в этом случае играют важную роль. Тексты молитв для панихиды не заказываются. Как правило, священник читает вначале все начальные молитвы, затем моление продолжается чтением 90-го псалма. После это читаются специальные тексты за упокой души усопшего, в них обязательно упоминается имя покойного человека.Допускается заказывать панихиду на кладбище.

Маме 40 дней

Молитва об усопших за упокой души

Когда из жизни уходит близкий человек, это всегда тяжело и его родственники долго скорбят и тоскуют. Чтобы помочь душе освоиться в том мире, необходимо читать поминальную молитву. Делать это можно дома и в церкви, ставя свечку за упокой.

Молитва об усопших родителях

Живые люди обращаются к Богу, чтобы спасти душу умершего и продвинуть Бога на милость. Стоит отметить и тот факт, что прошение за усопших помогает спастись и живым, поскольку они настраиваются на небесный лад. Это помогает отвлечься от ежедневной суеты и уберечься от зла. Молитва за упокой души усопшего родителя помогает принять неизбежное и успокоиться, а еще она упростит ей прохождение испытаний после упокоя.

Одним из способов позволяющих выразить заботу об ушедших из жизни родителей является чтение Псалтыря. Необходимо ежедневно читать по одной кафизме на протяжении первых 40 дней после смерти родственника. Это поможет обеспечить для души скорое успокоение, ощущение свободы и возможность нахождения в Раю. Произносить молитвенные тексты можно в любое время дня.

Молитва об усопшей матери

Потеря родительницы – сложное испытание для человека в любом возрасте и чтобы облегчить собственное состояние и помочь душе родного человека, следует обращаться к Богу. Молитва об усопшей маме читается, как первые 40 дней после ее смерти, так и во все поминальные даты, годовщины рождения и смерти. Стоит заметить, что никто не запрещает читать прошения в любое время, когда этого хочется. Важно обращаться к Богу с чистым сердцем.

Во время чтения молитвы об усопших необходимо постараться отрешиться от собственного горя и уныния. Черная скорбь является серьезным нарушением заповедей, которая ложится тяжелым бременем, как на молящегося человека, так и на усопшую мать. Стоит сказать о том, что прошение об упокоении может быть заказано в церкви, но лучше всего читать тексты самостоятельно. Не стоит использовать фотографии или ритуальные предметы, поскольку это будет сочтено за грех. Необходимо взять церковную свечу и поставить ее возле иконы.

Молитва об усопшем отце

Представленный выше молитвенный текст можно использовать и для того, чтобы просить о милости Бога за умершего отца. Кроме канонических текстов, можно просто обращаться к Высшим силам от чистого сердца собственными словами. Упокой души представляет собой сложное религиозное таинство, которое реализуется при помощи церковных молитв и обрядов. Если ничего не делать, то человек лишает отца поддержки и ему будет сложно пройти процесс искупления совершенных при жизни ошибок. Молитва об успокоении души умершего отца должна быть прочтена вдумчиво и чувственно.

«Упокой, Господи, душу усопшего раба (ы) твоего (имя), и прости ему вся согрешения его вольная и невольная, и даруй ему Царствие небесное. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Молитва вдовы об усопшем муже

Уход из жизни любимого супруга вгоняет женщину в глубокую депрессию и возникает чувство безысходности. В такой ситуации важно не забывать о том, что душа умершего человека нуждается в поддержке. Для этой цели есть специальная молитва об умершем супруге, которую нужно обязательно читать первые 40 дней после смерти. Кроме этого, следует ежедневно произносить Псалтырь, все 20 кафизм по порядку. Еще рекомендуется пойти в храм, чтобы совершить поминальный обряд и заказать отпевание, сорокоуст, литургию и панихиду.

Чтобы помочь себе пережить горе, женщине рекомендуется обращаться к Богу с просьбой дать сил, чтобы пережить горе и жить дальше. Он непременно услышит и даст силы, чтобы справиться с бедой. Не лишним будет самой исповедаться и причаститься, а еще поговорить с батюшкой о случившемся горе. Важно помнить, что молитва об усопшем может быть произнесена своими словами, главное, чтобы она шла от чистого сердца, ведь это важно для того, чтобы душа супруга воссоединилась с Богом.

Молитва мужа об усопшей жене

Есть молитвенные прошения, которые никто не может прочитать за человека, и к этой группе можно отнести тексты, предназначенные для вдов и вдовцов. Все описанные ранее рекомендации приемлемы и в данном случае. Молитва об усопшей жене может быть прочитана в церкви или дома, главное – уединение, чтобы иметь возможность полностью погрузиться в диалог с Высшими силами. Рекомендуется молиться перед иконой, рядом с которой следует зажечь свечу. Произносите прошение с огромной верой в вечную жизнь души и встречу после Страшного суда.

Молитва матери о усопших детях

Священнослужители рекомендуют молиться в храме, но и домашние обращения к Высшим силам являются спасательным средством для умерших людей. Молитва о усопших детях и других людях, которые произносятся дома, называются «келейным правилом». Есть главное прошение об умерших людях – помянник и его можно найти в каждом молитвослове. Церковь заповедует ежедневно просить у Бога за ушедших из жизни детей, читая следующий текст:

Молитва об усопших некрещеных

Церковь неоднозначно относится к заблудшим душам, то есть к умершим людям, которые не были при жизни крещеными, но есть молитва, которую могут читать за них родственники. Важно учитывать, что за некрещенных умерших людей нельзя в церкви заказывать литургию. Молитва о некрещенных умерших людях может быть обращена не только к святым, но и к Богу, поскольку каждый человек, проживший праведную жизнь, имеет право на прощение и покровительство.

Есть много преданий о святом мученике Уаре, которого принято считать покровителем заблудших. При жизни он сотворил много хороших вещей, обладая возможностью помогая христианам, которые находились в заключении за свою веру. Стоит заметить, что молитва об усопших мученику Уару ослабевает вечные мучение некрещенной души, но при этом она не гарантирует ему место в Раю.

Молитва об усопшем до 40 дней

Поминальное молитвословие считается обязательством каждого верующего человека. Согласно церковным канонам важно читать молитвенные обращения на протяжении первых 40 дней после кончины. Все представленные выше тексты пригодны для этого. Важно учитывать, что в дома допускается произносить молитвы, запрещенные к упоминанию на церковных Богослужениях.

Молитва за усопших людей должна читаться в церкви, как можно чаще. Делать это нужно не только в дни, предназначенные для поминания, но и в другое время. Главной является короткая молитва на Божественной литургии, когда приносится бескровная жертва Богу. Затем следует панихида, которая служится перед специальным столиком. Во время нее в память об ушедших из жизни людях оставляют приношения. Еще следует заказать сорокоуст, который начинается в день кончины и длится 40 дней.

Еще следует поговорить о том, как молиться на кладбище, которое считается святым местом, где покоятся тела умерших людей до их будущего воскрешения. Важно всегда держать могилу в чистоте, а крест считается проповедником воскресенья. Приходя на кладбище, необходимо зажечь свечу и прочитать молитву. Нельзя есть и пить на могиле, поскольку это оскверняет память усопшего человека. Языческим пережитком считается традиция оставлять на могиле рюмку водки и кусочек хлеба.

Копирование информации разрешено только с прямой и индексируемой ссылкой на первоисточник

40 дней как тебя нет с нами стихи

Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь-тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока…
Мы все собрались здесь сегодня
Свершить помин на сорок дней,
Над нами воля лишь Господня,
Но покориться трудно ей,
Тебя Всевышний без мучений
На небо звездное призвал,
А нам-в избытке сожалений
И боль, и слез без меры дал.
Твоя душа пред ним предстанет,
Свой совершив наверх полет,
И лик он свой тебе проявит,
И в рай за руку поведет…
Прощай навек,родное сердце,
Нас за обиды не суди,
И безмятежно к тайной дверце
От нас сейчас наверх лети…
***
Пусть невозможно прошлое вернуть
И боль унять лекарством долгих лет,
Друзья уходят – остается путь,
Друзья уходят – остается свет…
Бог не сотрет ни голос, ни строку,
Не пресечет познанье глубины.
Он – океан, а я не берегу
Смотрю в кривое зеркало волны.
Я знаю: скоро предстоит поход,
Чтоб сердце переплавить в новый стих.
Сегодня наступает мой черед
В борьбе со словом душу обрести.
Ни ветра, ни напутствия во след,
Ни той, что из окна махнет рукой…
Но если ты родился на земле,
То грешно не дойти до облаков.
Возможно, что потом, через года,
И про меня промолвит кто-нибудь:
«Пусть он ушел – горит его звезда,
Пусть он ушел – за ним остался путь…»
***
Так что же ты, мой друг, молчишь?
А может, тихо ты грустишь
О солнечных долинах между гор,
О водопадах, что звучат как песен хор.
Что не слышны тебе теперь,
И в мир людской закрыта дверь,
Лишь тополя вокруг шумят,
Да на деревьях соловьи спокойно спят.
***
40 дней без тебя тишина…
40 темных бессонных ночей…
Только мысли… В них ТЫ лишь одна
Словно сотни зажженных свечей…
Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно мне это понять,
Как же горько представить теперь ,
Что тебя мне уже не обнять …
Не услышать твой голос, твой смех,
Или просто с тобой помолчать
Как же странно устроена жизнь ,
Но, и это должна я принять…
И когда-нибудь в небе ночном
Для меня засияет звезда
Я пойму, это твой новый дом
Спи спокойно. Моя навсегда…
***
Прошу, промолви пару слов,
А ты в спокойствии молчишь,
Прошу вернись из мира снов.
Я умоляю, пробудись!
Скажи, куда ушел ты рано?
Ответь же, что произошло?
Да было время, вдруг ушло,
Оно ведь так непостоянно.
Угас огонь горящей свечи,
Не дав исправить ничего
Забрав тебя от нас навечно,
Украв тебя, и никого.
Из нас ты больше не увидишь,
И руку не пожмешь друзьям.
И не расскажешь о проблемах
Не будешь радоваться ты.
Да, под вердикт большой системы
Неумолима жизни схема,
И вот несут тебе цветы
Те, с кем дружил когда — то ты.
О, злое жизни проведенье
Тебя забрало, к сновиденьям.
Ты помнишь о своих друзьях,
Но к ним приходишь лишь во снах.
Они тебя не позабудут
Тебя ведь позабыть нельзя
И в памяти навеки будет —
Улыбка добрая твоя.
***
Было голубое небо…
Жили двое на радость близким,
Жили весело и счастливо,
Только смерть оказалось близко…
Гул машины….В одно мгновение
Его больше на свете нет с нами…
А её сберегли всевышние….
Горько как то на сердце стало…
Горько как то на сердце стало,
Что судьба молодых поколечена,
Видно Богу угодно стало,
Чтоб душа их была изувечена….
Болью в сердце слова отзываются….
Она выживет, она сильная.
А над ним его мама склоняется…..
«Для чего тебе сын тьма могильная?!»….
Слёзы тихо по сердцу катятся….
Мама плачет, душа как застылая….
И друзья его собираются…
***
Как быстро 40 дней минуло,
Как быстро 40 дней прошло,
Нас бритвой будто полоснуло,
Когда известие пришло,
О том, что нет тебя на свете,
О том, что путь твой завершен,
Что ты не встанешь на рассвете,
Прогнав в одно мгновенье сон…
Ты 40 дней уже не с нами,
Подумать только — 40 дней…
Мы были верными друзьями
И дружбы не было сильней…
С уходом ранним нам смирится
Удасться вряд ли… Боль сильна.
Слеза соленая струится…
Но не поднять тебя из сна…
Прощай… На небо улетая,
Прими душевные стихи,
Пусть у ворот открытых рая
Тебе простятся все грехи…
марина
***
Мы всегда будем помнить о тех,
Чья светлая память будет чиста.
Но мы не замолим свой вечный грех,
Начав нашу жизнь с другого листа.
Ушедших теперь уже не вернуть,
Они остаются в наших сердцах.
И мы продолжаем свой путь,
Преодолевая свой вечный страх.
А время осушит поток наших слёз,
Ведь волю судьбы уже не исправить.
Они будут жить теперь в мире грёз,
А в нас будет жить о них светлая память.
***
Светлый ангел больше не летает.
Мотылька поймала злая воля.
На руке горячей льдинка тает
И сжимаются виски от боли.
Как хотел он радостно смеяться,
Полюбить. Весь мир обнять руками.
Но судьба велела нам расстаться,
Лег на душу черный камень горя.
Высох ручеек не встретив море,
И завял бутон, не распустившись.
В мою жизнь вошло большое горе
Ты ушёл , со мною не простившись.
Время не пройдет. И не залечит.
Светлый ангел больше не летает.
Я тебя потом, конечно, встречу,
Но сейчас тебя мне не хватает…
***
Ты 40 дней тому назад
Ушла от нас и не простилась
И 40 дней сердца болят
Навеки боль в них поселилась
Недавно ты была жива
И украшала мир собою
В одно мгновение ушла
Где нам найти теперь покою?
Где сил душевных отыскать
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять
Не всё, увы, по нашей воле
Мы без тебя уж 40 дней
Живем в тоске необычайной
Не отыскать таких людей
Во всём была ты идеальной
Увы, тебя нам не вернуть
Прими стихи от нас в дорогу
Душе твоей-на небо путь
Сегодня ты уходишь к Богу…

Читайте также:  Молитва для быстрого похудения на воду

Молитва об усопшей матери

Молитва об усопшей матери

Молитва об усопшей маме — сильный долг любви каждого человека, особенно же верующего.Можно и нужно молиться за нее дома за близких усопших. Так вы поможете матери стать в небесных селениях ближе ко Господу, улучшите их участь в вечной жизни. Вам же Христос ниспошлет облегчение в скорби и душевный покой. Старайтесь не отчаиваться: выплескивайте горе о маме в слезах, в общении, но не забывайте про молитву. Особенно важно, если ругались с матерью, помириться с ней хотя бы за гробом. Сильная молитва об усопшей матери очень важна.

Молитва об усопшей матери от дочери Богородице

Каждый православный христианин должен понимать важность молитвы за усопшего Господу и Богородице. Особенно важна сильная молитва дочери. Ведь ушедшие от нас родные и близкие уже не могут изменить свою загробную участь, и только мы, живые, можем им помочь молитвой. Особенно 40 дней после смерти очень важно молиться о родителях.

«Упокой, о Господь, души усопшей рабы Твоей, моей матери (имя) и всех православных, прости ей все грехи, сделанные по умыслу или случайно, посели в Царстве Твоем Небесном».

«Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей, моей матери, (имя), где нет печали и слез, но жизнь и радость бесконечная».

Сила святой молитвы об усопшей матери, которую читает дочь Богородице, тем более в 40 дней после смерти, известна издревле, сохранилось много молитв родителей о детях и детских о родителях. Известны различные чудеса, совершаемые по молитвам к святым и Богородице от дочерей и сыновей. Не ленитесь молиться о матери, пусть бывают и обиды, но молиться друг о друге необходимо. Сильный Господь помогает всем нам.

Наша любовь к родителям — вещь непреходящая, а счастье материнства — заветное желание каждой женщины. Мать и ребенок всегда скреплены невидимыми вечными узами. Забота об усопшей матери должна выражаться в поддержке духовной, то есть молитве святым и Господу. Любой маленький ребенок любит свои родителей, какими бы они не были. Повзрослев, мы сталкиваемся с разными ситуациями в жизни, и всегда, пока живем, нам необходима поддержка родителей. Если же ее нет — человек может ругаться (как и его мать), бунтовать и возмущаться родительским неприятием, но при первом движении матери навстречу, в каждого вновь расцветает любовь и безусловное принятие. Когда он уходит, усопшему нужно помогать, что особенно важно первые посмертные 40 дней.

Молитва и помощь усопшей маме от дочери Богородице

Помочь усопшей матери и за гробом вы можете молитвой, например, святым, или Богу:

«Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей (имя), где нет печали и слез, но жизнь и радость бесконечная».

Читайте ее сразу после смерти матери во время чтения Псалтири после каждого псалма или просто по возможности в течение дня.

 • Ежедневным чтением молитв святым и Богу, особенно первые 40 дней, чтобы мать была в Царствии Небесном, посещением богослужений с молитвой об усопшем и о своей душе.
 • Заказом богослужений в храме: отпевания, заочной панихиды, сорокоуста об упокоении.
 • Милостыней за упокой души матери. Это значит, что вы жертвуете свои материальные средства или время в помощь другим людям. Вы можете не просто подавать деньги нищим — тем более, что сейчас всем известно, насколько выпрашивание милостыни стало бизнесом, — а жертвовать деньги в детские дома, хосписы, дома престарелых, благотворительные фонды. Можете про себя говорить или писать, отдавая деньги: «На помин души (за упокой души) (имя)». Кроме того, вы можете некоторое время побыть волонтером одной из благотворительных организаций. Это будет ваш труд для души усопшего.

Старайтесь не унывать: выплескивайте горе в слезах, в общении, но не забывайте про молитву. Даже врачи доказывают: это лучшее психологическое средство от горевания. Молитва — не просто беседа с психологом или аффирмация; это общение с Господом, лучшим Врачом и Утешителем, и с душой усопшей матери. Что невозможно человеку — преодолеть горе безболезненно, без вреда здоровью — то возможно Богу. Только Он может благодатью Своей помочь и вашей усопшей матери, и вам обрести надежду и радость. Молитва поможет вам понять, что жизнь не только скоротечна и может завершиться внезапно, но что она имеет смысл в вечности. Нужно и самому готовить свою душу, ценить жизнь и близких людей, не творить зла и несправедливости.

Молитва об усопшей матери, как и любая другая, читается со вниманием, осознанием слов молитвы — это не механический заговор, но общение с Богом и Богородицей, просьба за близкого человека. Молиться лучше в уединении, но можно и читать молитву онлайн в транспорте или на работе — это не грех, лучше так, чем не читать молитву вовсе, просто старайтесь больше концентрироваться. Читайте молитву Богородице о себе и матери усопшей

Пою молитву и радуюсь о благодати Твоей, Владычица, и умоляю Тебя: просвети ум мой Твоей благодатью. Наставь меня идти путем Христовых заповедей. Бодрствовать в молитве научи и укрепи, отгоняя от меня сон уныния. Меня, связанного сетями грехопадений, и мою мать Твоими молитвами избавь от плена, о Невеста Самого Бога! Стоны сердца моего приношу Тебе все время — так будь усердной в молитвах Твоих к Богу, о Владычица! Молитву мою прими и принеси мои просьбы к Благому Богу. Ты выше всех Ангелов — сделай меня выше слияния с миром и его стремлениями.

О Покров Небесный, несущий только Свет, направь ко мне благодать духовную. Руки поднимаю к Тебе в молитве и хвалю Тебя, хоть и голос мой грехами осквернился, Непорочная Дева. От греховных и разрушающих душу гадостей избавь меня, и да простятся все грехи маме моей — молись о нас ко Христу, Которому воздают все люди славу, честь и поклонение вечно. Аминь.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector