Молитва феодоровской божьей матери с ударением - Florischi.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Молитва феодоровской божьей матери с ударением

Молитва феодоровской божьей матери с ударением

П pише́ствием честны́я Твоея́ ико́ны, Богоотpокови́це,/ обpа́дованный днесь Богохpани́мый гpад Костpома́,/ я́коже дpе́вний Изpа́иль к киво́ту Заве́та,/ пpитека́ет ко изобpаже́нию лица́ Твоего́/ и воплоти́вшагося от Тебе́ Бога на́шего,/ да Твои́м Ма́теpним к Нему́ пpедста́тельством/ пpи́сно хода́тайствуеши всем,/ под сень кpо́ва Твоего́ пpибега́ющим,// миp и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 4:

Д несь све́тло красу́ется преимени́тый град Кострома́/ и вся Ру́сская страна́,/ созыва́ющи к весе́лию вся боголюби́выя наро́ды христиа́нския,/ на пресла́вное торжество́ Бо́жия Ма́тере,/ прише́ствия ра́ди чудотво́рнаго Ея́ и многоцеле́бнаго о́браза,/ днесь бо яви́ся нам пресве́тлое вели́кое со́лнце,/ прии́дите, вси Богоизбра́ннии лю́дие, но́вый Изра́иль,/ ко исто́чнику цельбоно́сному,/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пресвята́я Богоро́дица/ и избавля́ет вся гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих./ Но, о Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице, Влады́чице,/ спаси́ страну́ на́шу, и архиере́и, и вся лю́ди Твоего́ достоя́ния от всех бед/ по вели́цей Твое́й ми́лости, да зове́м Ти: // ра́дуйся, Де́во, христиа́ном похвало́.

Б лагода́рственная принося́ще Ти, раби́ Твои́, Богороди́тельнице, о всех,/ и́миже благоде́яла еси́ гра́ду на́шему,/ из глубины́ души́ взыва́ем к Тебе́ и ми́ли ся де́ем:/ не преста́ни, Влады́чице,/ Ма́терними к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему моли́твами/ подава́ти вся блага́я и спаси́тельная всем,/ ве́рою и любо́вию вопию́щим Ти:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Ин кондак, глас 8:

П ритеце́м, лю́дие, вси к ти́хому и до́брому приста́нищу, / в дом Бо́жия Ма́тере, / чу́дному о́бразу Цари́цы и Богоро́дицы, / за неизрече́нную ми́лость Ея́ явле́нному, / ве́рно припа́дающе и вопию́ще: / о Всеми́лостивая Влады́чице, / за спаси́тельное Твое́ смотре́ние, / чу́днаго о́браза к нам прише́ствие, / посети́ нас, гре́шных, све́тло сотворя́ющих пра́зднество Твое́, / укрепи́ страну́ на́шу, / ди́вно на враги́ побе́ду подаю́щи, и ве́ру утверди́. / Це́рковь Сы́на Твоего́ непоколеби́му соблюди́, / притека́ющих к Тебе́ спаси́, от вся́ких напа́стей изба́ви, / сохраня́ющи в ми́ре все Правосла́вие, да зове́м Ти: // ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

О Премилосе́рдая Госпоже́, Цари́це Богоро́дице, приими́ смире́нное моле́ние на́ше, и не отри́ни нас, заступле́ние и прибе́жище на́ше, и не возгнуша́йся нас, недо́стойных, но я́ко Милосе́рдая, не преста́ни моля́щи, Его́же родила́ еси́, да да́рует нам проще́ние мно́гих согреше́ний на́ших, да спасе́т нас и́миже весть судьба́ми. Поми́луй нас, Влады́чице, поми́луй нас, несть бо нам спасе́ния от дел. Те́мже ве́рно вопие́м Ти: поми́луй рабы́ Твоя́, и непло́дное се́рдце на́ше покажи́ плодоно́сно благи́х дел. При́зри на нас недосто́йных, Ты бо упова́ние и покро́в наш, жизнь и свет се́рдцу на́шему. Я́ко Невече́рний Свет от чре́ва Твоего́ воздви́гшая, озари́ ду́шу на́шу, Чи́стая, и отжени́ вся́ку мглу се́рдца на́шего. Да́руй нам умиле́ние, покая́ние и сокруше́ние серде́чное. Сподо́би нас по вся дни живота́ на́шего твори́ти во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и во всем благоугожда́ти Ему́ Еди́ному. О Богома́ти, не преста́ни моля́щи Ро́ждшагося от Тебе́ за вся притека́ющия с ве́рою к сему́ чудотво́рному о́бразу Твоему́ и подава́й им ско́рую по́мощь и утеше́ние в ско́рбех, и напа́стех, и злострада́ниих, изба́ви их от клеветы́ и зло́бы челове́ческия, от враг ви́димых и неви́димых, и вся́кия ну́жды и печа́ли. Спаси́ оте́чество на́ше, град сей и вся гра́ды и страны́ от вся́ких бед и нужд, и сотвори́ ми́лостива нам бы́ти Бо́га на́шего, отврати́ вся́кий гнев Его́ на ны дви́жимый и изба́ви ны от належа́щаго и пра́веднаго Его́ преще́ния. О Боголюби́вая Влады́чице, А́нгелов украше́ние, му́чеников сла́во и всех святы́х ра́досте, с ни́ми моли́ Го́спода, да сподо́бит нас в покая́нии сконча́ти живота́ на́шего тече́ние. В сме́рти же час, Пресвята́я Де́во, изба́ви нас от вла́сти бесо́вския и осужде́ния, и отве́та, и стра́шнаго испыта́ния, и мыта́рств го́рьких, и огня́ ве́чнаго, да, сподо́бльшеся сла́внаго Ца́рствия Бо́жия, велича́ем Тя и сла́вим вопло́щшагося от Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице и Присноде́во, Мари́е, еди́ная наде́ждо нам гре́шным! К Тебе́ прибега́ем и Тебе́ мо́лим, я́ко ве́лие и́маши дерзнове́ние пред ро́ждшимся от Тебе́ по пло́ти Го́сподем Бо́гом и Спаси́телем на́шим Иису́сом Христо́м. Не пре́зри слез на́ших, не возгнуша́йся воздыха́ний на́ших, не отри́ни ско́рби на́шея, не посрами́ упова́ния на́шего на Тя, но Ма́терними моле́нии Твои́ми умоли́ Го́спода Бо́га, да сподо́бит нас гре́шных и недосто́йных свободи́тися от грехо́в и страсте́й душе́вных и теле́сных, умре́ти ми́ру и жи́ти Ему́ еди́ному по вся дни живота́ на́шего. О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, путеше́ствующим спутеше́ствуй и огражда́й и охраня́й о́ныя, изба́ви плене́нных от плене́ния, свободи́ стра́ждущих от бед, уте́ши су́щих в печа́ли, ско́рбех и напа́стех, облегчи́ нищету́ и вся́ко злострада́ние теле́сное, и да́руй всем вся потре́бная к животу́, благоче́стию и жи́зни вре́менней. Спаси́, Влады́чице, вся стра́ны и гра́ды и сию́ страну́ и сей град, и́мже сия́ чудотво́рная и свята́я ико́на Твоя́ даде́ся во утеше́ние и огражде́ние, изба́ви я́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, и отврати́ вся́кий гнев на ны пра́ведно дви́жимый. Да́руй нам вре́мя на покая́ние и обраще́ние, изба́ви нас от внеза́пныя сме́рти, и во вре́мя исхо́да на́шего предста́ни нам я́вльшися, Де́во Богоро́дице, и изба́ви нас от возду́шных мыта́рств, князе́й ве́ка сего́, сподо́би на Стра́шнем Суди́щи Христо́вем ста́ти одесну́ю, и соде́лай нас насле́дники ве́чных благ, да сла́вим вове́ки великоле́пое и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Бла́гим и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К кому́ воззову́, Влады́чице; к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; к кому́ привнесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто исто́ргнет мя из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго. Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и ско́рбей и вся́ких неду́гов и боле́зней, от враг ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кождь от своея́ ми пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя. Укры́й мя под се́нию ми́лости Твоя́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне Ма́ти и Наде́жда, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во всем Помо́щница. О, чу́дная Влады́чице! Всяк притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и аз недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зубна́го и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Новости

  22 Январь 2020

Обновления на сайте

Добавлены новые и отредактированы некоторые молитвословия в разделах: * Богородице; * Святителям; * Мученикам; * Новомученикам. * Соборам святых…

Молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы «Феодоровская»

К Феодоровской иконе Божьей Матери обращаются с различными просьбами о помощи, чаще всего касающиеся беременности и рождения ребенка:

— о зачатии,
— о спокойном течении беременности,
— о легких родах,
— и о здоровье своем и близких людей,
— о скором замужестве.

Молитва первая

О, Пресвятая Владычице Богородице и Приснодево, Марие, единая надеждо нам грешным!

К Тебе прибегаем и Тебе молим, яко велие имаши дерз­новение пред рождшимся от Тебе по плоти Господем Богом и Спасителем нашим Иисусом Хрис­том.

Не презри слез наших, не возгнушайся воздыханий наших, не отрини скорби нашея, не посрами упования нашего на Тя, но Матерними молении Твоими умоли Господа Бога,

да сподо­бит нас грешных и недостойных свободитися от грехов и страстей душевных и телесных, умрети миру и жити Ему единому по вся дни живота нашего.

О Пресвятая Владычице Богородице, путешествующим спутешествуй и ограждай и охраняй оныя, избави плененных от пленения, свободи страждущих от бед,

утеши сущих в пе­чали, скорбех и напастех, облегчи нищету и всяко злострадание телесное, и даруй всем вся потребная к животу, благочестию и жизни вре­менней.

Спаси, Владычице, вся страны и грады и сию страну и сей град, имже сия чудотворная и святая икона Твоя дадеся во утешение и ограж­дение, избави я от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, и отврати всякий гнев на ны праведно движимый.

Читайте также:  Молитва женский род

Даруй нам время на покаяние и обращение, избави нас от внезапныя смерти, и во время исхода нашего предстани нам явлъшися, Дево Богородице, и избави нас от воздушных мытарств, князей века сего,

сподоби на Страшнем Судищи Христовем стати одесную, и соделай нас наследники вечных благ, да сла­вим вовеки великолепое имя Сына Твоего и Бога нашего со Безначальным Его Отцем и Святым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва вторая

О Премилосердая Госпоже, Царице Богородице, приими смиренное моление наше, и не отрини нас, Заступление и Прибежище наше,

и не возгнушайся нас, недостойных, но яко Милосердая, не престани молящи, Егоже родила еси, да да­рует нам прощение многих согрешений наших, да спасет нас имиже весть судьбами.

Помилуй нас, Владычице, помилуй нас, несть бо нам спасения от дел.

Темже верно вопием Ти: помилуй рабы Твоя, и неплодное сердце наше покажи плодонос­но благих дел.

Призри на нас недостойных.

Ты бо упование и покров наш, жизнь и свет сердцу нашему.

Яко Невечерний Свет от чрева Твоего воздвигшая, озари душу нашу, Чистая, и отжени всяку мглу сердца нашего.

Даруй нам умиление, покаяние и сокрушение сердечное.

Сподоби нас по вся дни живота нашего творити волю Сына Твоего и Бога нашего и во всем благоугождати Ему единому.

О Богомати, не престани молящиРождшагося от Тебе за вся притекающия с верою к сему чудотворному образу Твоему и подавай им скорую помощь и утешение в скорбех, и напастех, и злостраданиих, избави их от клеветы и злобы человеческия, от враг видимых и невидимых, и всякия нужды и печали.

Спаси отечество наше, град сей и вся грады и страны от всяких бед и нужд, и сотвори милостива нам быти Бога наше­го, отврати всякий гнев Его на ны движимый и избави ны от належащаго и праведнаго Его прещения.

О Боголюбивая Владычице, Ангелов украшение, мучеников славо и всех святых радосте, с ними моли Господа, да сподобит нас в покаянии скончати живота нашего течение.

В смерти же час, Пресвятая Дево, избави нас от власти бесовския и осуждения, и ответа, и страшнаго испытания, и мытарств горьких, и огня вечнаго,

да, сподобльшеся славнаго Царствия Божия, величаем Тя и славим воплощшагося от Тебе Христа Бога нашего, Емуже слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва третья

К кому воззову, Владычице; к кому прибегну в печали моей; к кому при­внесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небесе и земли.

Кто исторгнет мя из тины грехов и безза­коний, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго.

Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастех, избави от озлоб­лении и скорбей и всяких недугов и болезней,

от враг видимых и неви­димых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческим;

такождь от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя.

Укрый мя под сению милости Твоя, да обрящу покой и радость и от грехов очищение.

Твоему Матернему заступлению себе вручаю:

буди мне Мати и Надежда, Покров и Помощь и Заступление, радость и утешение и скорая во всем Помощница.

О, чудная Владычице!

Всяк притекаяй к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит:

сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да из­бавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения.

Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку:

радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная, во веки веков.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Феодоровской иконе Божьей Матери

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 58 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Все разновидности образа Богородицы имеют не только общее значение, например, Лик Девы Марии, но и уникальный смысл, и особую характеристику. Основное предназначение молитвы Феодоровской иконы Божией Матери помогать людям, которые только скрепили свой союз (или только желают это сделать), молодым парам, а также женщинам при беременности или мужчинам при проблемам в продолжении рода.

Молитва Федоровской Божьей Матери

Икона была создана апостолом Христа — Святым Лукой. Ему принадлежит создание множества ликов Божьей Матери. Самое удивительное, что по сегодняшний день никому не известно, как именно данная икона попала на территорию России.

Есть даже документальные подтверждения, что после Х века икона находилась на территории Киевской Руси в поселении Городец. Но как она попала туда остается великой тайной. Во время войны поселение Городец было сожжено, а икона переместилась в город Кострома, где хранится и по сегодняшний день.

Эта святыня занимает свое почетное место в местном монастыре. По ее подобию было создано огромное количество чудотворных списков, которые распространились по всем православным городам.

Молитвы Богородице Феодоровской — как читать и в чем помогают?

Священнослужители советуют обращаться к Богоматери:

 • людям, которые мечтают о зачатии ребенка;
 • для обретения семейного благополучия;
 • при проблемном вынашивании беременности;
 • одиноким девушкам, имеющим проблемы с противоположным полом;
 • мужчинам при половом бессилии.

Также часто советуют читать молитву Богородице женщинам при родах, особенно трудных или проблемных. Для того, чтобы забеременеть вознесите свое искреннее прошение перед ликом Девы Марии, и она вас обязательно услышит.

Просят Пречистую о помощи такими словами:

«К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго.

Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей, и всяких недугов, и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя.

Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, покров, и помощь, и заступление, радость и утешение, и скорая во всем Помощнице.

О, чудная Владычице! Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит; сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения.

Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь».

Молитва Феодоровской иконе Божьей Матери

Икона Божией Матери «Феодоровская» издавна является хранительницей Российского государства, ранее покровительствовала Царскому Дому Романовых, олицетворяла конец Смутных времен и начало становления государства российского.

Написанная рукой апостола Луки, она схожа по канонам с Владимирской Богородицей. Свое название икона получила от Феодора Стратилата, а обретена его старшим братом святым Георгием (Юрием) Всеволодовичем.

В чем помогает икона

Молитва перед Феодоровской Богородицей дарует бездетным семьям долгожданных чад, незамужним девушкам чудесным образом устраивает встречу в будущими супругами, роженицам дарует благополучное родовспоможение.

Празднование памяти чудотворного образа совершается дважды в году:

 1. 27 марта — в дату завершения Великой Смуты и восхождения на престол царя Михаила Федоровича;
 2. 29 августа — в день чудесного явления Светлого Феодоровского Лика Пресвятой Богородицы.

Еще молитвы о беременности:

Молитвенные просьбы к Феодоровской Божьей Матери

О, Пресвятая Владычице Богородице и Приснодево Марие, единая надеждо нам грешным! К Тебе прибегаем и Тебе молим, яко велие имаши дерзновение пред рождшимся от Тебе по плоти Господом Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Не презри слез наших, не возгнушайся воздыханий наших, не отрини скорби нашея, не посрами упования нашего на Тя, но матерними молении Твоими умоли Господа Бога, да сподобит нас, грешных и недостойных, свободитися от грехов и страстей душевных и телесных, умрети миру и жити Ему Единому по вся дни живота нашего. О, Пресвятая Владычице Богородице, путешествующим спутешествуй и ограждай, и охраняй оныя, избави плененных от пленения, свободи страждущих от бед, утеши сущих в печали, скорбех и напастех, облегчи нищету и всяко злострадание телесное и даруй всем вся потребная к животу, благочестию и жизни временней. Спаси, Владычице, вся страны и грады и сей град, имже сия чудотворная и святая икона Твоя дадеся во утешение и ограждение, избави я от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани и отврати всякий гнев, на ны праведно движимый. Даруй нам время на покаяние и обращение, избави нас от внезапныя смерти и во время исхода нашего предстани нам, явльшися, Дево Богородице, и избави нас от воздушных мытарств князей века сего, сподоби на страшнем Судищи Христове стати одесную и соделай нас наследники вечных благ, да славим во веки великолепое Имя Сына Твоего и Бога нашего, со Безначальным Его Отцем и Святым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Пришествием честныя Твоея иконы, Богоотроковице, обрадованный днесь богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к Кивоту Завета, притекает ко изображению лица Твоего и воплотившагося от Тебе Бога нашего, да Твоим Матерним к Нему предстательством присно ходатайствуеши всем под сень крова Твоего прибегающим мир и велию милость.

Читайте также:  Молитва за путешественников николаю чудотворцу

Благодарственная приносяще Ти раби Твои, Богородительнице, о всех, имиже благодеяла еси граду нашему, из глубины души взываем к Тебе, и милися деем: не престани, Владычице, Матерними к Сыну Твоему и Богу нашему молитвами подавати вся благая и спасительная всем верою и любовию вопиющим Ти: Радуйся, Дево, христиан похвало.

О, Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша, Госпоже Богородице, счастье Материнства познавшая, в коем волнения, надежды, тревоги и скорби всех матерей земных приявшая, не остави молитвами Твоими припадающих к святей и чудотворней иконе Твоей раб сих (имена) и испроси у Сына Твоего и всех Бога безплодства разрешение, в родах поможение и благочадие, младенцем же их надежный покров и защишение.

Призри, Пречистая Мати, на рабов Твоих сих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сыны сынов своих до третьего и четвертого рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.

К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей, к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице небесе и земли. Кто исторгнет мя из тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастей, избави от озлоблении и скорбей и всяких недугов и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему матернему заступлению себе вручаю: буди мне Мати и надежда, покров, и помощь, и заступление, радость, и утешение, и скорая во всем Помощница. О чудная Владычице! Всяк притекаяй к Тебе без Твоея всесильные помощи не отходит: сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная, во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4й

Пришествием честныя Твоя иконы, Богоотроковице, обрадованный днесь Богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к кивоту Завета, притекает ко изображению лица Твоего и воплотившагося от Тебе Бога нашего, да Твоим Матерним к Нему предстательством присно ходатайствуеши всем, под сень крова Твоего прибегающим, мир и велию милость.

О Премилосердая Госпоже, Царице Богородице, приими смиренное моление наше, и не отрини нас, Заступление и Прибежище наше, и не возгнушайся нас, недостойных, но, яко Милосердая, не престани молящи, Егоже родила еси, да дарует нам прощение многих согрешений наших, да спасет нас, имиже весть судьбами. Помилуй нас, Владычице, помилуй нас, несмь бо нам спасения от дел. Темже верно вопием Ти: помилуй рабы Твоя и неплодное сердце наше покажи плодоносно благих дел. Призри на нас, недостойных, Ты бо упование и покров наш, жизнь и свет сердцу нашему. Яко Невечерний Свет от чрева Твоего воздвигшая, озари душу нашу, Чистая, и отжени всяку мглу от сердца нашего. Даруй нам умиление, покаяние и сокрушение сердечное. Сподоби нас по вся дни живота нашего творити волю Сына Твоего и Бога нашего и во всем благоугождати Ему Единому. О Богомати, не престани молящи Рождшагося от Тебе за вся притекающия с верою к сему чудотворному образу Твоему, и подавай им скорую помощь и утешение в скорбех и напастех и злостраданиих, избави их от клеветы и злобы человеческия, от враг видимых и невидимых и всякия нужды и печали. Спаси отечество наше, град сей и вся грады и страны от всяких бед и нужд, и сотвори милостива нам быти Бога нашего, отврати всякий гнев Его, на ны движимый, и избави ны от належащаго и праведнаго Его прощения. О Боголюбивая Владычице, Ангелов украшение, мучеников славо и всех святых радосте, с ними моли Господа, да сподобит нас в покаянии скончати живота нашего течение. В смерти же час, Пресвятая Дево, избави нас от власти бесовския и осуждения, и ответа, и страшнаго испытания, и мытарств горьких, и огня вечнаго, да сподобльшеся славнаго Царствия Божия величаем Тя и славим воплотившагося от Тебе Христа, Бога нашего, Емуже слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженней рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем. Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня. Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты — Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.

История появления чудесной иконы

В августе 1239 года князь Василий Юрьевич охотился в костромском лесу и случайно узрел на высокой сосне икону. Он попытался взять ее в руки, но она «не далась» и поднялась по воздуху еще выше. Князь был поражен невиданным чудом и позвал священство и людей к месту ее нахождения.

Читайте также:  Молитва чтобы дети не обижали родителей

На поклонение к обретенному Лику Богородицы пришло множество людей, среди них были и жители опустошенного татарами Городца, где ранее находился Святой Лик, пропавший после пожарищ. Именно они признали, что явленная икона и есть та, что несколько лет покоилась в городской часовне.

С образом Феодоровской Богоматери духовенство города Костромы вышло встречать Московское посольство, которое шествовалок молодому Михаилу Романову с просьбой вступить на престол. С ней Крестный ход отправился в монастырь, где юный будущий правитель жил с матерью. На все просьбы о восхождении на царственный престол мать с сыном отвечали отказом. Лишь после пламенной речи архиепископа мать согласилась благословить сына на царствование. Упав на колени пред образом Девы Марии, она передала сына в Ее благословенные руки с просьбой наставить его на путь истинный во благо Отечества. С тех пор Феодоровский образ стал почитаться императорским Домом, а заграничные принцессы, которых выбирали в жены русские императоры и великие князья, после Таинства православного Крещения получали отчество Феодоровна, в честь фамильной иконы.

О других Богородичных чудотворных иконах:

Собор Костромы два раза переживал сильнейшие пожары, но икона ни разу не пострадала. После множества чудотворений для иконы был возведен храм с приделом во имя мученика Феодора Стратилата. Его алтарь был обращен на север, к месту, где была обретена икона. Здесь Лик Пресвятой Девы покоился до 1929 года, потом перемещался по храмам и с 1991 года по настоящее время почивает в Богоявленском соборе Костромской епархии, пред Ликом Царицы Небесной всегда звучала молитва.

Этой иконе насчитывается более 8 веков.

Великое значение

Феодоровский образ не раз спасал русское государство от страшных бед. Например, в 1272 году князь Василий вышел в поход против татар и взял с собой Лик. Во время сражений от него исходили яркие лучи, опаляющие вражескую сторону. Благодаря Богородице была одержана долгожданная победа.

Со времен восхождения на царственный престол Михаила Романова, Феодоровская Богоматерь стала покровительницей царской семьи, с нее было написано много копий (списков), некоторые из которых сохранились до наших дней.

Как правильно молиться Небесной Царице

Перед тем, как начать моление Царице Небесной, следует посетить церковь, исповедоваться и причаститься. В церковной лавке купите свечи, Феодоровскую икону, наберите святой водицы.

Не забывайте постоянно, и днем и ночью, носить на теле крестик.

 • перед молитвой отбросьте все негативные и эгоистичные мысли, корыстные побуждения;
 • зажгите свечу, ее пламя помогает сконцентрировать сознание и внимание;
 • текст молитвы рекомендуется выучить наизусть, но не запрещено молвить просьбу своими словами или читать по молитвослову;
 • коленопреклоненно вознесите молитву, просите искренно, самозабвенно;
 • чтение прошений следует совершать ежедневно;
 • посещайте святые места, окунайтесь в святые источники, принимайте Святые Христовы Таины;
 • не забывайте возносить хвалу Небесам ежедневно, а не только при разрешении критических ситуаций.

Важно! Не стоит надеяться, что желание исполнится сразу после прочтения молитвенного прошения. Исполнения желаемого иногда приходится ждать долгие месяцы или годы.

Но не стоит отчаиваться и прекращать моление, и тогда Господь и Его Пресвятая Матерь обязательно оценят неугасаемую веру человека, его молитвенный труд и выполнят прошение.

Православные молитвы ☦

3 сильных молитвы иконе Божией Матери «Феодоровская»

Оглавление:

Молитва Божьей Матери пред иконой «Феодоровская» для беременных

«К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей, и всяких недугов, и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, покров, и помощь, и заступление, радость и утешение, и скорая во всем Помощнице. О, чудная Владычице! Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит; сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь.»

Молитва Божьей Матери пред иконой «Феодоровская» об исцелении

«О Премилосердая Госпоже, Царице, Богородице, приими смиренное моление наше, и не отрини нас, заступление и прибежище наше, и не возгнушайся нас, недостойных, но, яко Милосердая, не престани молящи, Егоже родила еси, да дарует нам прощение многих согрешений наших, да спасет нас, имиже весть судьбами. Помилуй нас, Владычице, помилуй нас, несть бо нам спасение от дел. Темже верно вопием Ти: помилуй рабы Твоя и неплодное сердце наше покажи плодоносно благих дел. Призри на нас, недостойных, Ты бо упование и покров наш, жизнь и свет сердцу нашему. Яко Невечерний Свет от чрева Твоего воздвигшая, озари душу нашу, Чистая, и отжени всяку мглу сердца нашего. Даруй нам умиление, покаяние и сокрушение сердечное. Сподоби нас по вся дни живота нашего творити волю Сына Твоего и Бога нашего и во всем благоугождати Ему Единому. О Богомати, не престани молящи Рождшагося от Тебе за вся, притекающия с верою к сему чудотворному образу Твоему, и подавай им скорую помощь и утешение в скорбех и напастех и злостраданиих, избави их от клеветы и злобы человеческия, от враг видимых и невидимых и всякия нужды и печали. Спаси отечество наше, град сей и вся грады и страны от всяких бед и нужд и сотвори милостива нам быти Бога нашего, отврати всякий гнев Его, на ны движимый, и избави ны от належащаго и праведнаго Его прещения. О Боголюбивая Владычице, Ангелов украшение, мучеников славо и всех святых радосте, с ними моли Господа, да сподобит нас в покаянии скончати живота нашего течение. В смерти же час, Пресвятая Дево, избави нас от власти бесовския и осуждения, и ответа, и страшнаго испытания, и мытарств горьких, и огня вечнаго, да, сподобльшеся славнаго Царствия Божия, величаем Тя и славим воплощшагося от Тебе Христа, Бога нашего, Емуже слава со Отцем и Святым Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва Богородице пред иконой «Феодоровская» о даровании детей

«О Пресвятая Владычице Богородице и Приснодево Марие, единая Надеждо нам, грешным, к Тебе прибегаем и Тебе молим, яко велие имаши дерзновение пред рождшимся от Тебе по плоти Господом Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Не презри слез наших, не возгнушайся воздыханий наших, не отрини скорби нашея, не посрами упования нашего на Тя, но Матерними молении Твоими умоли Господа Бога, да сподобит нас грешных и недостойных свободитися от грехов и страстей душевных и телесных, умрети миру и жити Ему Единому во вся дни живота нашего.

О Пресвятая Владычице Богородице, путешествующим спутешествуй и ограждай и охраняй оныя, избави плененных от пленения, свободи страждущих от бед, утеши сущих в печали, скорбех и напастех, облегчи нищету и всяко злострадание телесное и даруй всем вся потребная к животу, благочестию и жизни временней. Спаси, Владычице, вся страны и грады и сию страну и сей град, имже сия чудотворная и святая икона Твоя дадеся во утешение и ограждение, избави я от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани и отврати всякий гнев на ны праведно движимый. Даруй нам время на покаяние и обращение, избави нас от внезапныя смерти и во время исхода нашего предстани нам явльшися, Дево Богородице, и избави нас от воздушных мытарств князей века сего, сподоби на Страшнем Судищи Христовем стати одесную и соделай нас снаследники вечных благ, да славим во веки великолепое имя Сына Твоего и Бога нашего со Безначальным Его Отцем и Святым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector