Молитва матери о умершего сына - Florischi.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Молитва матери о умершего сына

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* Православный молитвослов с приложением молитв Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим. — М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. — 816 с.

Как, когда и какие читать молитвы об усопшем сыне

Потеряв внезапно сына, мать впадает в такую горечь и тоску, что выйти из нее без помощи родных и близких практически невозможно. Оплакав потерю, не нужно закрываться от близких и продолжать тонуть в горе и одиночестве. Ведь душе усопшего тоже нужна помощь, и молиться за нее нужно сразу после похорон. Поэтому мать должна знать, как и когда читать молитвы об усопшем сыне.

В чем сила молитвы за покойника

Молитва об усопшем сыне требуется не только для души умершего, но и для оставшихся в этом мире родителей. Прочтение молитв помогает им достойно пережить скорбь, не сбиться с пути от отчаяния, способствует смирению с утратой любимого чада.

Читайте также:  Молитва псалом 27 на русском языке

Поминальные моления всегда имели важное значение. Если правильно молиться за покойного, это поможет его душе обрести вечный покой в Царствие Небесном. Молитвы о новопреставленном читаются с целью прощения его перед Господом, чтобы его душа попала в рай. По православным поверьям душа покойного до сорокового дня должна предстать перед небесным судом, где ей будет дарована вечная жизнь в раю или мучения в аду.

Молиться за усопшего могут его друзья, родные и близкие, которые хотят облегчить участь для его души. Но самая важная – это молитва матери о усопшем сыне. Слово матери воспринимается Господом сильнее, чем от других родственников. Ведь мать и сын с рождения имеют особую связь, их души понимают друг друга и дают о себе знать во время особых происшествий.

Молитва, читаемая матерью, должна произноситься не как заклинание, а с полным вниманием и осознанием ее слов. Ведь это просьба матери перед Господом о помощи сыну. Читать молитву можно в уединении, но не возбраняется делать это в дороге или на работе.

Можно читать молитвы и дома, а в храм подавать поминальную записку за всех умерших. Этим помогают душе сына стать ближе к Богу и улучшают его существование на небесах. А матери Господь пошлет облегчение в ее скорби и покой в душе.

Когда нужно читать

Приходить в церковь и ставить свечу за упокой умерших и упоминать их в своей молитве можно в любой день, не дожидаясь памятных дней.

Но имеются обычаи и традиции, которые предписывают обязательное поминовение. Важно читать ежедневную молитву о новопреставленном до 40 дней. Душе умершего сына за данный период нужно обрести покой, познать Небеса и предстать перед Господом. Также за сына нужно помолиться на третий, девятый и сороковой день после его смерти.

Никому неизвестно, что ждет человека в загробной жизни. Но по православной традиции считается, что душа усопшего первые три дня обитает рядом с его телом или посещает дорогие ее сердцу при жизни места. Спустя трое суток она улетает в загробный мир. До девятого дня она знакомится с райскими кущами, а потом готовится предстать перед Судом Господним. Это происходит только на 40-ой день после кончины.

Но и после этого срока нельзя бросать просить Господа о снисхождении к душе усопшего сына. Каждый молебен за его душу дает возможность Господу улучшить ее положение.

Молиться о душах усопших – святая обязанность всех, которая лежит на оставшихся жить родственниках. Читая молитвы и молясь об умерших родственниках, можно дать им единственное благо, которое они ждут в загробном мире – это поминовение самого Господа.

Что читает мать за умершего сына

Молитву за умершего сына мама обязана читать ежедневно до сорокового дня. Но в определенные дни есть особые поминовения, которые нельзя пропускать.

Третий день после смерти

Первый раз усопшего поминают в церкви на третий день после смерти человека. Срок выбран неслучайно – это связано со Святой Троицей и временем воскрешения Иисуса. Вера в то, что душа после смерти посещает дорогие ей места в сопровождении Ангела, возникла не на пустом месте и еще задолго до появления православия. Два дня она прощается с земной жизнью, а на третий Господь призывает ее к себе. Но если человек погиб скоропостижно, не понимая, что он умер, то его душа будет долго метаться в этом мире, не осознавая призыв с Небес.

Поэтому нужно сразу после гибели сына начинать читать с просьбой о милости для его души. Часто внезапная смерть связана с несчастным случаем или во сне, когда человек к этому не готов. Его дух будет метаться среди живых людей, не видя пути в Царствие Небесное. Вот почему мать должна читать молитвы об умершем сыне сразу и не дожидаться третьего дня.

Молитва за погибшего сына сильная и искренняя, поэтому ее читают собственными словами. Ни один готовый текст не сумеет выразить ту боль, которая присутствует в душе матери, пережившей собственное дитя. Если нет сил собраться с собственными мыслями и помолиться, можно воспользоваться готовыми вариантами. Слова молитвы должны быть просты и понятны, а текст не длинным. Например: «Господи Всемилостивый! Упокой с миром душу раба твоего, преставившегося (имя сына)».

Молитва на девятый день

Девятый день после кончины по православной вере связаны с числом ангельских чинов. Именно в эти сутки Ангелы приходят к Господу, чтобы просить милости для души умершего и прощения, совершенных при жизни, грехов.

В этот день обязательно нужно помолиться о сыне, ведь его душа начинает чувствовать страх и печалиться о своей участи. Только родная мать способна достучаться до Господа, прося благости для души сына. Текст молитвы может быть любой, главное простой и понятный. Лучше на русском языке: «Боже Милосердный! Не оставь без прощения и радости душу раба твоего (имя), ведь нет того, кто бы ни согрешил. Аминь».

Молитва на сороковой день

Именно такой срок должен пройти, чтобы подготовиться к Страшному Суду. На сороковой день душа предстанет пред Господом и решится ее участь – обрести Царствие Небесное или предастся вечным мукам.

После срокового дня покойный относится к приснопамятным, значит поминать его можно в любой день. А в этот день родственники должны пойти в храм и подать записку о поминовении покойного, но и самостоятельную молитву нельзя отменять.

В этом случае подойдет следующий текст: «Отец небесный, прими в царствие свое и допусти до всего благого раба (имя). Аминь».

Молитва Богородице

Раньше матери молили об умерших сыновьях пресвятую Богородицу. Они считали, что сильная молитва поможет ей оказать заступничество перед Господом. Полный текст можно взять в любой церковной лавке или скачать из интернета.

Молитва на год

Первая годовщина смерти – это не только траурная дата, но и еще один повод вспомнить об умершем и помянуть его в своих молитвах. Церковь в православии обязывает поминать усопшего на год, потому что его душа навсегда прощается с землей и у нее начинается новая загробная жизнь.

До года нужно облагородить могилку: поставить памятник, установить оградку и присыпать песком прилегающий участок земли. В день смерти посетить могилку до обеда и отнести на нее живые цветы. Поставить и зажечь церковную свечу, прочитать молитвы. Нужно попросить у покойного прощения и поблагодарить за все хорошее, что он сделал при жизни.

Молитвы матери о не рожденных или родившихся мертвыми младенцев

Часто родителей мучает такой вопрос: можно ли молиться об умершем сыне, если он некрещеный. Однозначного ответа священники не дают. Но в связи с печальными событиями церковью не возбраняется молиться о душе покойного, который не прошел таинство крещения.

Молитва за умершего в утробе матери ребенка или за не рожденного вследствие аборта, сможет помочь грешнице получить прощение от Господа. Проблема детской смерти существует и ныне. Некоторые младенцы умирают еще не родившись, прямо во чреве матери. Или смерть наступает в скором времени после рождения. Этих малышей родители просто не успевают окрестить. Как быть в этом случае?

Строгих правил, как молиться за эти души, не существует. Можно поминать их и в храме, но Церковь рекомендует делать это дома перед иконой.

Если ребенка не окрестили по каким-либо причинам, мать может молиться о его здравии перед Господом. Ни одна просьба не останется не услышанной, ведь молитвы матери имеют колоссальную силу и мощное воздействие.

Заключение

Вера в Бога помогает людям с помощью молитв и богослужений пережить невосполнимую утрату. Убитая горем мать способна вымолить у Господа прощения и лучшей участи для души своего умершего сыночка. Нужно не забывать читать молитвы или просить Его своими словами, Господь всех услышит и поможет.

Молитва об усопшем сыне: самые сильные молитвы, тексты, правила прочтения

Молитва об усопшем сыне важна не только для души отошедшего в иной мир, но и для его продолжающих жить родителей. Такое моление помогает в скорби. Оно удерживает людей от отчаяния и способствует смирению с потерей дорогого человека.

Поминальным молениям в православии придается особое значение. Когда человек молится о душах тех, кто покинул этот бренный мир, он способствует обретению ими вечного покоя в Царствии Небесном.

Когда молятся за покойных?

Вспоминать о человеке, отошедшем в мир иной, согласно православной традиции, можно и нужно в любое время, вне зависимости от календарных дат. Для того, чтобы приходить в храм, ставить свечку перед образом и вспоминать в своей молитве умершего не нужно ждать определенных дней.

Но, разумеется, существуют и общепринятые обычаи, предписывающие обязательное поминовение. Наиболее важна ежедневная молитва об усопшем до 40 дней. Сыну, а точнее его душе, за это время нужно обрести покой, узреть Небеса и предстать перед Господом. Соответственно, обязательно нужно помолиться за умершего ребенка на третий, девятый и сороковой дни после кончины.

Разумеется, никому не известно о том, что ожидает человека за порогом этого мира. Однако, в православной традиции принято считать, что первые трое суток душа покойного пребывает в непосредственной близости с телом или же оказывается в дорогих при жизни местах. По истечении трех суток дух умершего отбывает в мир иной. До девятого дня душа обозревает райские кущи, а после этого готовится предстать перед Господом, что и происходит на сороковые сутки.

Третий день после кончины

Первое поминовение в церкви происходит на третьи сутки после смерти человека не случайно. Конечно же, эта традиция связана со Святой Троицей и сроком воскрешения Иисуса. Однако, убежденность в том, что душа человека в сопровождении Ангела посещает дорогие при жизни места или же пребывает возле тела, возникла гораздо раньше, чем появилось православие.

Читайте также:  Молитва на успех в любом деле

Прощание с дорогими при жизни местами длится двое суток, а на третьи Господь призывает дух умершего. Однако если человек погиб внезапно, не осознавая этого, то и душа его может метаться по земле, не воспринимая призыв на Небеса.

Поэтому крайне важно самостоятельно молить Бога о милости для духа усопшего, начиная не с третьих суток, а с момента гибели. Часто понятие внезапной смерти связывают с авариями, несчастными случаями и прочими, похожими обстоятельствами. Однако, душа человека может оказаться неготовой к переходу в иной мир и в результате смерти во сне, даже если усопший долго болел. Важно и то, как сам умерший относился к приближающейся кончине. Если человек не верил в возможность летального исхода, то и дух его станет метаться среди живых, не находя пути в Царствие Небесное. Поэтому самостоятельная молитва об усопшем сыне должна читаться сразу же после его кончины. Дожидаться третьего дня не нужно.

Молитва на третий день после кончины

Молитва за усопшего сына, сильная и искренняя, безусловно читается собственными словами. Ни один молитвослов не выразит то, что творится в душе родителей, переживших собственных детей, лучше, чем это сделают они сами. Однако, в минуты глубочайшего горя не все способны собраться с мыслями, даже чтобы помолиться. В этом случае пригодятся готовые тексты. При их выборе нужно обращать свое внимание на два момента – простоту в произношении и понятность смысла слов.

Помолиться об усопшем сыне Господу можно так:

«Господи Иисусе! Спаситель наш всемилосердный! Да пребудут под защитой твоей все скорбящие и утешения ищущие. Призри печали великие и даруй утешение, наполни душу светлой грустью и забери тоску, Господи. Не оставь раба (имя почившего) без своей милости, не дай духу его не найти Твоего Царствия и остаться неприкаянным. Пошли к нему Ангела своего, дабы в пути помог и указал дорогу душе раба (имя почившего). Допусти его до Царствия своего, не оставь без великой милости. Аминь».

Девятый день после кончины

Девятые сутки в христианской традиции неразрывно связываются с количеством ангельских чинов. Также принято считать, что именно в эти сутки слуги Господа приходят к нему испрашивать милости для души усопшего. Просят они и о прощении грехов, совершенных покойным при жизни.

Соответственно, в это время особенно важна молитва об усопшем сыне. Душа погибшего, бродя по райским кущам, была лишена скорбей, но начиная с того момента, когда ангелы Господни отправляются просить за нее, ее одолевают печали и страхи.

Молитва на девятый день после кончины

Особенным значением в этот временной период обладает молитва матери об усопшем сыне. Кто, как не мать своими просьбами к Всевышнему и Богородице, способен облегчить мытарства души покойного, томящейся в ожидании Страшного суда?

Никаких ограничений на то, какой должна быть самостоятельная поминальная молитва в это время, конечно же, не существует. При выборе текста нужно исходить из наития, из того, что подсказывает сердце.

Помолиться о душе покойного Господу на девятые сутки после его кончины можно так:

«Господи Иисусе, молю тебя с трепетом в сердце о великой милости к душе раба (имя покойного). Не суди его строго, ибо грешен был не со зла, а от неведения и происков бесовских. Даруй, Господи, милость свою душе сына моего (имя покойного). Аминь»

Как помолиться Богородице?

В прежние времена матери нередко молили за своих умерших сыновей не Иисуса, а Богородицу. Считалось, что Пресвятая Матерь Божья по силе моления окажет заступничество пред Престолом Господним.

Молитва об усопшем сыне, обращенная к Богоматери, может быть такой:

«Богородица, Дева Пресвятая, заступница пред взором Господним и утешительница в скорбях и печалях земных! Молю тебя за сына своего, раба (имя покойного). Прошу у тебя, заступись, припади к Господу, умоли его о великом прощении для души неприкаянной.

Прошу тебя, Пресвятая Матерь Божия и для себя милости. Осуши глаза мои, ниспошли утешение в скорбях лютых. Пошли память светлую, забери отчаяние и не дай мне впасть в уныние. Аминь»

Сороковой день после кончины

Считается, что именно сорок дней необходимы душе покойного для того, чтобы быть готовой к принятию милости и благодати Господних и допуска в Царствие Небесное. Согласно церковному учению на сороковые сутки дух покойного предстает пред очами Господними в последний, третий раз. Другими словами, в сороковой день решается, обретет ли душа Царствие Небесное или же будет предана вечным мучениям.

Церковнослужители по истечении этого срока относят покойного к приснопамятным. Это означает, что о человеке нужно вспоминать всегда, без соблюдения каких-либо определенных дат.

Молитва на сороковой день после кончины

Как правило, в этот день родственники покойного посещают храм, ставят свечу за упокой и подают священнику записку с просьбой помянуть близкого им человека. Но посещение церкви вовсе не отменяет самостоятельной молитвы. Более того, душе усопшего необходима молитвенная поддержка, ведь ей предстоит страшное испытание.

Молитва об усопшем сыне после 40 суток, минувших со дня его кончины, может быть такой:

«Отче наш, Вседержитель Небесный! Помяни и призри дух раба твоего, преставившегося (имя покойного). Смилуйся и прости ему все вольности, при жизни бывшие. Отпусти все грехи его и прими душу в свое Царствие. Прояви милосердие и не дай погибнуть душе его в адском пламени, не допусти мук вечных лютых. Аминь»

Сильны ли краткие молитвы? Как помолиться о детской душе?

Как правило, читается короткая самостоятельная молитва об усопшем сыне после 40 дней. По истечении этого срока целью молений является поминание человека, а не просьбы о спасении его души. Однако, такая закономерность вовсе не означает того, что моление до этого срока не может быть кратким.

Зачастую короткие молитвы об усопшем сыне более эффективны, чем прочтение долгих текстов. Конечно же, душа покойного не может сообщить о том, от какой молитвы ей становится легче. Что именно помогает преодолеть все мытарства и обрести вечный покой, можно понять по собственным ощущениям. Услышанное моление приносит умиротворение тому, кто просит Господа о милости. А подобное чувство приходит только после искренней молитвы, исполненной безусловной веры и читаемой с абсолютным упованием на милосердие Божие. Какие же при этом произносятся слова и сколько длится чтение, не имеет принципиального значения.

Короткие молитвы о душе почившего могут быть такими:

«Господи Всемилостивый! Упокой с миром душу раба твоего, преставившегося (имя покойного). Аминь»

«Боже Милосердный, не оставь без прощения и радостей душу раба (имя покойного), ведь нет того, кто бы не согрешил. Аминь»

«Отец Небесный, прими в Царствие свое и допусти до всего благого раба (имя покойного). Аминь»

Помолиться же о детской душе можно так:

«Отче Всемилостивый, прими душу чистую раба (имя умершего ребенка). Как даровал Ты, так и призвал, не оставь же без своей милости. Прошу тебя, Господи, об утешении для себя. Не допусти тоски, даруй печаль светлую и вечную память. Аминь»

Нередко родители задаются вопросами о том, можно ли молиться за упокой души ребенка, который не был крещен. Как правило, при этом и сами родители преставившегося не принимали крещение и о религии никогда до случившейся трагедии не задумывались.

Единого мнения среди священников в этом вопросе нет. Однако, «неисповедимы пути Господни». Эта расхожая фраза применима ко всем жизненным обстоятельствам без исключений, даже к самым печальным. Если люди не проходили через таинство крещения, то это вовсе не означает того, что они не могут помолиться Господу.

Молитвы за умерших детей

9 сентября 2011, 09:27 | вопрос

Матушка Александра.недавно похоронила сына Кирилла,14 лет отроду.помогите мне с молитвой за душу его.

 • отвечает Александра
 • Надо знать, как он умер: успели ли его причастить перед смертью, была ли смерть насильственной, исповедовал ли он хоть раз свои грехи священнику.
 • Есть молитва за скоропостижно умершего.
 • Вот одна из молитв:
 • Молитва родителей за умерших детей
 • Господи, Иисусе Христе, Боже наш Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни, Господи, во Царствии Твоем усопшаго раба Твоего, чадо мое (имя), и сотвори ему вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие, Твоей же благой и премудрой воле изволися и отьяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судне неба и земли, бесконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадах наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше, -молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея, Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели е со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: Приидите, благословеннии Отца Моего, и наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот, Ты живот и воскрешение наше и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 • Когда он умер?
 • Есть еще одна хорошая молитва: “Молитва при великой скорби – потери сына”
 • При этом важно верой подкреплять сердце свое. Веруйте, что Бог милостив и все лучше нас знает и понимает. Раз Он решил забрать Вашего сына, значит, так лучше и ему, и Вам. Судьбы Божии закрыты от нас своей непостижимостью. Мы должны верить в благость и мудрость Божию.
 • Случается, что родители слишком привязываются к своему ребенку, любя его более, чем Бога. Они забывают заповедь Божию, запрещающую любить кого-то более Бога. В таких случаях Господь по ревности может забрать ребенка к Себе, чтобы тем самым не только исправить ошибку родителей, но и заставить их думать о Боге и молиться Ему за ребенка.
 • Пока же должно вслух, неспешно и со вниманием (сидя, либо лежа) благодарить Бога примерно такими словами:
 • “Господь мой и Бог, Ты все знаешь. Ты милостив и знаешь мое сердце. Прости мне мой ропот от великой скорби, объявшей меня о потере моего единственного сына. Смиряюсь пред непостижимым Твоим промыслом о мне и сыне моем и благодарю Тебя за эту сильнейшую для моего сердца скорбь. Молю Тебя – умягчи мое уязвленное сердце и утиши эту невыносимую скорбь, да не согрешу я против Тебя, ибо я весьма немощен. Да будет воля Твоя святая, благая и полезная нам. Аминь”.
 • Прочтите эту молитву 20-30-40 раз подряд – и войдете в поле истины, а истина сделает Вас свободной от тяжести этой скорби.
 • Сын не вернется, но Вы благостно изменитесь и будете достойно нести свою скорбь. Читайте эту молитву по нескольку раз всякий раз, как скорбь будет начинать снова охватывать твое сердце.
 • Со временем придет переосмысление всего случившегося, и окончательно умирится сердце Ваше: проверено много раз.
 • И всегда молитесь о упокоении души Вашего сына. Это нужно и ему, и Вам.
 • Еще очень важно – подавать милостыню за усопшего.
 • Когда подаешь милостыню за усопших людей, то следует обращаться к Богу и говорить:
 • “Господь милосердный, прими эту милостыню от раба (рабы) Твоего такого(ой)-то (сказать имя усопшего), который(ая) подает ее моей рукой. Вмени эту милостыню ему(ей) во облегчение (или в улучшение) его(ее) вечной участи”.
 • После этого следует забыть, что ты участвовал(а) в подаче милостыни, ибо она всецело принадлежит тому человеку, от лица которого она подана.
 • Храни Вас Господь.
Читайте также:  Молитва возвращения души

Виды молитв об усопших детях: о сыне или ребенку умершему от аборта

Молитва о усопших детях — это священный текст, читаемый, чтобы помочь душе умершего чада обрести покой. Родители произносят обращение к Господу или Богородице с надеждой отпустить грехи, принять к Царствию Божьему новопреставленных.

Когда необходимо читать молитву об усопших

Искренняя молитва актуальна всегда. Неважно сколько времени прошло со дня кончины детей. Священники рекомендуют читать священные тексты об усопших с особым усердием:

 • сразу после смерти;
 • на 9 и 40 день с гибели;
 • на год с момента кончины;
 • поминальные праздники (Радоница, Троицкая суббота).

Чтение молитв начинается сразу после смерти детей. Душа усопших отправляется в путь, где ангел-проводник показывает благодать Рая и мучения Ада. Искренние обращения родственников к Господу помогают достойно выдержать испытания.

По наступлению 40 дня со смерти предстоит пройти Божий суд. Молитва и церковные панихиды помогают улучшить положение души усопшего, получив милостивый приговор.

Молитвы об умерших детях на русском

Существует множество текстов об усопших детях. Большинство из них излагаются на староцерковном языке. Часть молитв адаптирована на русский язык. Они будут актуальны для поминовения сына, дочери, или детей, чья жизнь оборвалась вследствие аборта.

Молитва о умершем сыне взрослом:

«Господи, Спаситель наш, Иисусе Хресте. Вселенный владыка, милостивый, человеколюбивый. С почтением, любовью, прибегаю просьбой к Тебе. Помилуй душу усопшего раба (имя). Помяни дитя мое, даруй ему покой в Царствии небесном. Прости все грехи вольные и невольные, ибо Ты милосерден. Если дал мне сие чадо, забери его под защиту Свою. Прошу молитвой, Господи Милостивый, сжалься над грешной(-ым). Доброта Господня безгранична, сила — безмерна. Прости грехи, прегрешения родительские, да не отразятся они на дитяти. Даруй вечную память усопшему и покой. Не оставь чадо несмышленое без доброй руки. Спаси, сохрани душу его. Молимся Тебе, Человеколюбец, на милосердие уповаем. Прояви участие к скорбящим родителям, ниспошли благодать Божественную. Ибо царствие Твое, воля, слава. Во веки веков. Аминь».

Молитва об усопшем младенце Господу обращенная:

«Боже милосердный, смилуйся над душой дитя невинного (имя). Прими его в Ангелы Свои, даруй жизнь вечную без горестей, болезней, печали. Успокой сердце, утоли жажду страдальческую. Помоги обрести покой усопшему, Владыка Вселенский живота и смерти. Утеши скорбящих родителей в печали мирской. На милость уповаем. Аминь».

Дочери

Молитва для усопшей дочери и успокоения скорби матери:

«Отец наш Всемогущий, уповаем на Тебя в милосердии несокрушимом. Прими, сохрани покойную рабу (имя), дочь нашу, в Царствие Твое ушедшую. Ниспошли благодать на души грешные наши, даруй смирение, успокоение в скорби. Веруем да приклоняемся могуществу Отца Всесильного. Прости все грехи чада нашего, сотворенные ведением да неведением. Прими, защити, даруй вечную жизнь. Возношу молитвы тебе, всемогущий Отец наш, Владыка мира, неба, земли. Творения и дела Господни священны. Да не усомнится в милосердии Господа нашего ни один странствующий, ни один горюющий. Ниспошли усопшей рабе Божьей (имя дочери) память вечную да Царствие Святое. Как Богородица молила Отца Небесного ниспослать ей утешение и мы просим об успокоении душ наших грешных. Прости, помилуй ребенка. Даруй любовь и милосердие Свое, как даруешь всем заблудшим. Аминь».

По ребенку умершему от аборта

Молитва Господу за нерожденных усопших младенцев:

«Боже Милосерднейший, помилуй дитя мое, в утробе сгинувшее. Не лиши его Света блаженнейшего. Даруй милость, успокоение в объятьях Твоих. Ты, страдалец святой, за грехи человеческие мучения принявший. Пришедший на землю, чтобы даровать милость Господнюю, праведные дела свершать. Молитвой умоляю, помилуй усопшую душу невинную, прости деяния людские страшным грехом облаченные. Ибо во власти Твоей защитить, даровать вечный покой. Приклоняемся к Тебе, раскаиваемся пред Тобой, с рыданиями горьким вздымаем руки в молитве. Уповаем на Блаженнейшее великодушие, сострадание к дитяти невинному. Утеши нас, людей грешных, несведущих. На все воля Твоя, Господи Всемогущий. Аминь».

Молитва по ребенку умершему от аборта, адресованная Пресвятой Богородице:

«Святая Богородица, Пречистая Дева Мария, защитница рода человеческого. Тебе ведомы муки материнские при потере дитя собственного. Прости душу родительскую грешную за свершение немыслимого греха. Даруй успокоение, ибо сердце Твое милосердное, всепрощающее. Дитя на свет Божий не явилось волею чужою, ибо грешны мы, несведущи в деяниях. Просим молитвою у тебя прощения, спаси, защити на Суде Страшном неизбежном. Ибо все души усопшие за дела свои земные понесут ответ. Пречистая Дева Мария, на милосердие Твое уповаем. Во веки веков. Аминь».

Основные правила молитвенных обращений о детях

Молитва об усопших детях в христианской религии занимает особое место среди священных текстов. Когда человек просит сотворить благо чужой душе, неважно родственная она или нет, действие послания гораздо сильнее.

Существуют определенные каноны, правила обращений к Богу:

 1. Молитву произносят после раскаяния в собственных грехах.
 2. Ежедневное обращение к Господу дома об упокоении души более действенное.
 3. Молятся за некрещеных усопших младенцев. Врата господни открыты для всех детей младше 7 летнего возраста. «Иисус сказал: пустите детей, да не препятствуйте приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное» (Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14).
 4. Просить Божьей помощи или защиты для убиенных во чреве матери (аборт), нужно только после покаяния и исповеди у священнослужителя.
 5. За самоубиенных (суицид) править службу в церкви запрещено православными канонами. Не стоит заставлять священника проводить обряды, ритуалы погребения, поминовения над усопшим. Читать молитвы к Богу следует дома.
 6. В обращениях к Господу нельзя умолять вернуть погибших детей, обвинять Бога в произошедшем горе. У Творца на все есть план. Если такое событие невозможно принять, нужно просить облегчение участи новопреставленной души, смирения для родителей.
 7. Не стоит сомневаться в силе священных текстов, или превращать ее в формальную рутину. Каждое слово молящегося человека слышно Господу. Важно, чтобы обращение звучало искренне.

Простые правила молитвы предназначены для осведомления православных христиан в религиозных канонах и традициях. Священный текст поможет успокоить собственную душу, дарует покой, смирение, убирает печаль, проясняет разум.

Молитва об умерших – важный атрибут поминовения в православии. Родители, которые переживают случившееся горе, должны осознавать, что смерть детей ниспослана Богом для спасения душ от дальнейшей судьбы. Покойные попадают в Рай, как невинные. Горюющие через свои страдания обретают возможность присоединиться к своим усопшим чадам в Царствии Божьем. Все, что происходит во время земной жизни – испытание для определения достойных вечной жизни.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector