Молитва преп сергию радонежскому - Florischi.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Молитва преп сергию радонежскому

Молитва преп сергию радонежскому

Тропарь обретение мощей, глас 8:

О т ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися:/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́,/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́./ Тем, быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно.// О́тче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь обретение мощей, глас 4:

Д несь пресве́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́, / я́ко светолу́чными заря́ми, мо́лниями чуде́с твои́х осия́емь, / всю вселе́нную созыва́ет / похвали́ти тя, Богому́дре Се́ргие; / пречестна́я же и сла́вная оби́тель твоя́, / ю́же во и́мя Святы́я Тро́ицы мно́гими труды́ твои́ми созда́л еси́, о́тче, / иму́щи в себе́ стада́ учени́к твои́х, / весе́лия и ра́дости исполня́ется. / Мы же, пра́зднующе пресла́вное обре́­тение честны́х моще́й твои́х, в земли́ сокрове́нных, / я́ко цвет благоуха́нен и кади́ло благово́нно, /любе́зно я́ лобыза́юще, разли́чная исцеле́ния прие́млем / и твои́ми моли́твами грехо́в проще́ния сподобля́емся, / о́тче преподо́бне Се́ргие, / моли́ Святу́ю Тро́ицу // спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь на преставление, глас 4:

И́ же доброде́телей подви́жник,/ я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га,/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м;/ те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́./ Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,// Се́ргие преподо́бне, о́тче наш.

Ин тропарь на преставление, глас 8:

В чистоте́ жития́ исто́чник слез твои́х, испове́дания трудо́вныя по́ты совокупи́л еси́, и купе́ль духо́вную источи́л еси́, свяще́нный Се́ргие, преподо́бне, омыва́вши сугу́бстве творя́щим любо́вию па́мять твою́ скве́рны обоя́мы душе́вныя и теле́сныя. Сих ра́ди, ча́да твоя́ су́ще, вопие́м ти: моли́, о́тче, Святу́ю Тро́ицу о душа́х на́ших.

Кондак обретение мощей, глас 8:

Д несь я́ко со́лнце пресве́тло,/ возсия́вше от земли́, честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ я́ко благоуха́нный цвет, мно́жеством чуде́с сия́юще,/ и всем ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния,/ и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до,/ е́же му́дре собра́в, до́бре па́ствил еси́./ О ни́хже и ны́не Тро́ице предстои́ши, моля́ся,/ и во́инству победи́тельная на враги́ дарова́ти да вси́ вопие́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Ин кондак обретение мощей, глас 8:

В зира́юще на предлежа́щий честны́й твой гроб, / в не́мже скры́ся, я́ко многоце́нное сокро́вище, свято́е трудолю́бное твое́ те́ло чистоты́, / мы, ча́да твоя́ су́ще жа́лостная, / в удивле́нии еди́н со еди́нем веща́юще, вопие́м: / о́тче наш Се́ргие, моли́ Святу́ю Тро́ицу // и нам спасти́ся, твои́м ча́дом.

Ин кондак на преставление, глас 8:

Х ристо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав,/ вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́,/ и я́ко со́лнце Отече́ству твоему́ возсия́л еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Ин кондак на преставление, глас 8:

Я́ ко безпло́тным равножи́тель всех преподо́бных превозше́л еси́ по́стническими труды́ и бде́нии моли́твенными, му́дре Се́ргие, тем восприя́л еси́ от Бо́га исцели́ти неду́ги и прогони́ти бе́сы и того́ ра́ди вопие́м ти: ра́дуйся, о́тче преподо́бне Се́ргие.

О свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и Небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лия име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблу́дшим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́менного жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргие вели́кий! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся, е́же моли́тися о нас Всеми́лостивому Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Небе́снаго граждани́не Иерусали́ма, преподо́бне о́тче Се́ргие! Воззри́ на нас ми́лостиво и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ Небе́сней. Ты горе́ на Небеси́; мы на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́ не то́лько ме́стом, ели́ко греха́ми свои́ми и беззако́ниями; но к тебе́, я́ко нам сро́дному, прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Сво́йственно есть тебе́, о́тче наш, благоутро́бие и человеколю́бие: на земли́ живу́щу, не о свое́м то́кмо спасе́нии бысть тебе́ попече́ние, но и о всех к тебе́ притека́ющих наставле́ния твоя́ бы́ша тро́стию кни́жника скоропи́сца, на се́рдце ка́ждаго глаго́лы жи́зни начертава́ющего. Не теле́сныя то́кмо врачева́л еси́ боле́зни, но па́че душе́вных врач изя́щный яви́лся еси́; и вся твоя́ свята́я жизнь бысть зерца́лом вся́кия доброде́тели. А́ще толи́к был еси́, свя́тче Бо́жий, на земли́, коли́к ны́не еси́ на Небеси́! Ты днесь предстои́ши Престо́лу Све́та Непресту́пнаго и в Нем, я́ко в зерца́ле, зри́ши вся на́ша ну́жды и проше́ния; ты водворя́ешися со А́нгелы о еди́ном гре́шнице ка́ющемся ра́дующимися. И человеколю́бие Бо́жие есть, неистощи́мо, и твое́ к Нему́ дерзнове́ние мно́го, не преста́ни о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. А́ще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго отца́ и хода́тая, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ нам досто́йны чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́. Вся богопросвеще́нная Росси́я, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагоде́тельствованная, испове́дует тя бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́ и и́хже отце́м спомоществова́л еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́ ше́ствующих. Ве́руем, я́ко ду́хом нам сопрису́тствуеши. Иде́же бо есть Госпо́дь, я́коже сло́во Его́ учи́т нас, та́мо и слуга́ Его́ бу́дет. Ты ве́рный еси́ раб Госпо́день, и Бо́гу везде́ су́щу, ты в Нем еси́, и Он в тебе́ есть, па́че же и те́лом с на́ми еси́. Се нетле́нныя и живоно́сныя твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище безце́нное, вручи́ нам чуде́с Бог. Предстоя́ще им, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менну в ну́ждах на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. Па́ству же твою́ духо́вную, тобо́ю со́бранную, не преста́ни управля́ти жезло́м духо́вныя му́дро­сти, подвиза́ющимся помози́, разсла́бленных возста́ви, споспеши́ и́го Христо́во нести́ во благоду́шии и терпе́нии и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно по труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

П реподо́бне о́тче Се́ргие! Воззри́ на нас ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты горе́ на небеси́, мы на земли́ ни́зу, удале́ны от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся твоя́ свята́я жизнь бысть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ вои́нствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех: больны́м – исцеле́ние, печа́льным – утеше́ние, оби́женным – заступле́ние, бе́дствующим – по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вся благопросвеще́нная Росси́я, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагоде́тельствованная, испове́дует тя бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м вспомо́ществовал еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мет тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Всем нам, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Новости

  22 Январь 2020

Обновления на сайте

Добавлены новые и отредактированы некоторые молитвословия в разделах: * Богородице; * Святителям; * Мученикам; * Новомученикам. * Соборам святых…

Молитвы святым

Память: 5 / 18 июля (обретение мощей), 25 сентября / 8 октября

Преподобный Сергий Радонежский – один из самых прославленных русских святых. Основатель Троице-Сергиевой Лавры, учитель и наставник многих десятков русских святых. Преподобный стал поистине игуменом и заступником всей Русской Земли, образцом кротости и смирения для монахов и мирян. Преподобному Сергию молятся о помощи в учении, в иноческом делании, о преодолении страстей, особенно гордыни, о возрастании веры, о сохранении Отечества от нашествия иноплеменных.

Преподобный Сергий Радонежский. Икона, середина XVI века. Ризница Троице – Сергиевой Лавры

Тропарь преподобному Сергию Радонежскому, глас 8

От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне, и паче всего вожделел еси мирскаго мятежа уклонитися: мужески в пустыню вселился еси и чада послушания в ней, плоды смирения, возрастил еси. Тем, быв Троице вселение, чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе верою, и исцеления всем подая обильно. Отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Тропарь преподобному Сергию Радонежскому, глас 4 (Обретение мощей)

Днесь пресветло красуется царствующий град Москва, яко светолучными зарями, молниями чудес твоих осияемь, всю вселенную созывает похвалити тя, Богомудре Сергие; пречестная же и славная обитель твоя, юже во Имя Святыя Троицы многими труды твоими создал еси, отче, имущи в себе стада ученик твоих, веселия и радости исполняется. Мы же, празднующе преславное обретение честных мощей твоих, в земли сокровенных, яко цвет благоуханен и кадило благовонно, любезно я лобызающе, различная исцеления приемлем и твоими молитвами грехов прощения сподобляемся, отче преподобне Сергие, моли Святую Троицу спасти души наша.

Молитва первая преподобному Сергию Радонежскому

О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но и от нас духом любве твоея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его (имена), сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия: испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведуюшим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира.

Читайте также:  Святой мученик евгений молитва

Молитва вторая преподобному Сергию Радонежскому

О священная главо, Преподобне отче, преблаженне Авво Сергие великий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас, недостойных у Престола Вседержителева и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва, аще бо и телом преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия прелести бесовския, и козней диавольских, пастырю наш добрый; аще бо и мощей твоих рака пред очами нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с Небесными Силами, у Престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. Ведуще бо тя воистинну и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся, еже молитися о нас Всесильному Богу о пользе душ наших, и испросити время на покаяние, и о невозбранном преитии от земли на Небо, мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и вечныя муки избавитися, и Небесному Царствию наследником быти со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва третья преподобному Сергию Радонежскому

О небеснаго гражданине Иерусалима, Преподобне отче Сергие! Воззри на нас (имена) милостиво и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе, на Небеси; мы на земли, низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехами своими и беззакониями; но к тебе, яко нам сродному, прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Свойственно есть тебе, отче наш, благоутробие и человеколюбие: на земли живущу, не о своем токмо спасении бысть тебе попечение, но и о всех к тебе притекающих. Наставления твоя быша трость книжника скорописца, на сердце каждаго глаголы жизни начертавающая. Не телесныя токмо врачевал еси болезни, но паче душевных врач изящный явился еси, и вся твоя святая жизнь бысть зерцало всякия добродетели. Аще толик был еси, святче Божий, на земли: колик ныне еси, на Небеси! Ты днесь предстоиши Престолу Света Неприступнаго, и в нем, яко в зерцале, зриши вся наша нужды и прошения; ты водворяешися вкупе со Ангелы, о единем грешнице кающемся радующимися. И человеколюбие Божие есть неистощимо, и твое к Нему дерзновение много: не престани о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством твоим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением Креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Аще бо и недостойни есмы толикаго отца и ходатая, но ты, подражатель быв человеколюбия Божия, сотвори ны достойны чрез обращение от злых дел к благому житию. Вся Богопросвещенная Россия, твоими чудесы исполненная и милостями облагодетельствованная, исповедает тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем вспомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Веруем, яко духом нам соприсутствуеши. Идеже бо есть Господь, якоже слово Его учит нас, тамо и слуга Его будет. Ты верный еси раб Господень, и Богу везде сущу, ты в Нем еси, и Он в тебе есть, паче же и телом с нами еси. Се нетленныя и живоносныя твоя мощи, яко сокровище безценное, вручи нам чудес Бог. Предстояще им, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременну в нуждах наших помощь. Укрепи нас, малодушных, и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. Паству же твою духовную, тобою собранную, не престани управляти жезлом духовныя мудросте: подвизающимся помоги, разслабленныя возстави, споспеши иго Христово несть во благодушии и терпении, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженная недра Авраамова, идеже ты радостно по трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва четвертая преподобному Сергию Радонежскому

О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Акафист преподобному Сергию Радонежскому:

Канон преподобному Сергию Радонежскому:

Житийная и научно-историческая литература о преподобном Сергии Радонежском:

 • Полное житие преподобного Сергия Радонежского – архимандрит Никон Рождественский
 • Краткое житие преподобного Сергия Радонежского – Православие.Ru
 • Явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому – Православие.Ru
 • К вопросу о дате рождения преподобного Сергия Радонежского – протоиерей Владислав Цыпин
 • Почитание преподобного Сергия Радонежского в дальнем зарубежье – диакон Георгий Максимов
 • Новые чудеса преподобного Сергия Радонежского. Часть I. Истории лаврских насельников – диакон Валерий Духанин
 • Новые чудеса преподобного Сергия Радонежского. Часть II. Истории архимандрита Илии Рейзмира – диакон Валерий Духанин
 • Новые чудеса преподобного Сергия Радонежского. Часть III. Истории священников– диакон Валерий Духанин
 • “Будет он обителью и слугой Святой Троицы”. К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского – диакон Валерий Духанин
 • После этого случая я ощутил, насколько близок преподобный Сергий ко всем, чтущим его память – митрополит Томский и Асиновский Ростислав Девятов
 • Отче Сергие, моли Бога о нас! “Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых” (Мк.12:27). Томичи о влияние преподобного Сергий Радонежского на их жизнь – Максим Степаненко
 • Как стать родителями святых детей? Рассуждения над житием преподобных Кирилла и Марии Радонежский – родителей преподобного Сергия Радонежского- Максим Степаненко
 • Чтение псалмов на всякую потребу – какие псалмы читать в различных обстоятельствах, искушениях и нуждах
 • Молитвы о благополучии и счастье семьи – подборка известных православных молитв о семье
 • Молитвы к Божией Матери о детях – молитвы родителей о детях
 • Смотрите также иные молитвы в нашем разделе “Православный молитвослов” – молитвы разные на все случаи жизни, молитвы святым, молитвы путешествующих, псалмы, Молитвы воинов, молитвы за болящих, молитвы на разные случаи семейной жизни: благословление на вступление в брак, молитвы о покровительстве Бога вступающим в брак, молитвы о счастливом браке, молитвы беременных женщин о благополучном разрешении и о рождении здоровых детей, молитвы родителей о детях молитвы при бесплодии, молитвы о учащихся детях и многие другие.
 • Православные акафисты и каноны. Постоянно пополняемый сборник канонических православных акафистов и канонов с древними и чудотворными иконами: Господу Иисусу Христу, Богородице, святым.
Читать другие молитвы раздела “Православный молитвослов”

Читайте также:

© Миссионерско-апологетический проект “К Истине”, 2004 – 2020

Молитвы Сергию Радонежскому

Сергий Радонежский – один из самых почитаемых святых в нашей стране. Мощи преподобного являются источником душевных и телесных исцелений для тех, кто обращается к нему за помощью. Многие верующие в сложных обстоятельствах читают молитвы Сергию Радонежскому, рассчитывая на покровительство и поддержку.

5 июня – Собор Ростово-Ярославских святых;

6 июля – Собор Владимирских святых;

18 июля – Обре́тение честных мощей;

19 июля – Собор Радонежских святых;

6 сентября (переходящая) – Собор Московских святых;

8 октября – Преставление.

Житие святого

Будущий святой родился в селе под Ростовом. Точная дата неизвестна – 1314 или 1322 год. При крещении мальчика назвали Варфоломеем.

Когда ребенку исполнилось 7 лет, его отдали учиться грамоте. Но учеба давалась тяжело. Однажды в лесу Варфоломей повстречался со старцем, который угостил его просфорой и предсказал, что с этого дня он станет учиться с необыкновенной легкостью. Так и случилось.

Особенно Варфоломей пристрастился к чтению Священного писания. Мальчик стал поститься, воздерживаться от еды в среду и пятницу и много молиться.

Через некоторое время семья переехала в город Радонеж. Когда умерли родители, Варфоломей вместе со старшим братом Стефаном ушел на пустынное жительство. В глуши они соорудили себе хижину, а затем построили маленькую церковь. Впоследствии она была освящена во имя Святой Троицы.

Вскоре брат, ощутив все тяготы пустынной жизни, уехал. Варфоломей же принял постриг под именем Сергия. Он жил в глуши в полном одиночестве. Пропитание составляли хлеб и вода. К нему стал приходить медведь, с которым тот делился своими скудными припасами.

Не один раз к подвижнику являлись бесы, но тот побеждал их силой молитвы. Молва о его духовных подвигах распространилась, и вскоре вокруг него начинает селиться братия. Новопришедшие учились у Сергия пустынножительству, молитве, тяжелому труду. Предположительно, в 1342-1344 гг. подвижник стал игуменом этой обители, знаменитой впоследствии Троице-Сергиевой лавры.

Сергий совершил множество чудес. По его молитвам забил источник с водой. Он исцелял людей, изгонял бесов. Однажды к нему приехал безутешный отец с больным мальчиком. В келье Сергия ребенок умер, но молитва подвижника вернула его к жизни.

К преподобному явилась сама Пресвятая Богородица с апостолами Петром и Иоанном и пообещала, что будет покровительствовать обители. Свидетелем чуда был келейник, преподобный Михей.

Слава об удивительном молитвеннике росла и дошла до Константинополя. Константинопольский патриарх Филофей благословил его деяния.

Сергий основал еще несколько обителей: Благовещенский монастырь на реке Киржач, Старо-Голутвин возле Коломны, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме.

Митрополит Алексей чрезвычайно почитал Сергия, поручил ему дело примирения русских князей, а также рассчитывал на него как на своего преемника. Однако тот отказался от высокого церковного поста.

Преподобный представился Богу 25 сентября 1392 года. Накануне он обратился к братии со следующими словами:

Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную.

В каких случаях молятся Сергию Радонежскому?

Священнослужители считают, что любые просьбы, обращенные к святому, не остаются без ответа. Читая молитвы преподобному Сергию Радонежскому, верующие получают помощь:

 • в исцелении болезней;
 • в учебе;
 • в воспитании детей подросткового возраста;
 • в решении сложных жизненных вопросов;
 • в усмирении гордости.

Чаще всего молитвы святому Сергию Радонежскому с просьбой о помощи читают студенты накануне сдачи экзаменов. Эпизод из его детства, связанный со встречей со старцем, который предсказал ему успехи в учебе, и служит основанием для молитвенных обращений многих поколений учащихся. Молиться могут как сами школьники и студенты, так и их родители.

Молитву Сергию Радонежскому о помощи в делах лучше всего читать в храме перед его иконой. На территории нашей страны огромное количество церквей в честь преподобного. Особенно сильной будет молитва около мощей святого, которые находятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры (г. Сергиев Посад в Московской области).

Тексты молитв Сергию Радонежскому

Тропарь, глас 4

И́же доброде́телей подви́жник,/ я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га,/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м;/ те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́./ Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,// Се́ргие преподо́бне, о́тче наш.

Перевод: Добродетелей подвижник, ты, как истинный воин Христа Бога, против страстей крепко подвизался в жизни временной, в псалмопении, бдении и постах став примером для твоих учеников. Потому и вселился в тебя Пресвятой Дух: Его действием ты украшен светло. Но имея дерзновение ко Святой Троице, поминай стадо, собранное тобой премудро, и не забудь, как ты обещал, посещать детей твоих, Сергий, преподобный отче наш.

Кондак, глас 8

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав,/ вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́,/ и я́ко со́лнце Отече́ству твоему́ возсия́л еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Перевод: Любовью ко Христу уязвленный, и за Ним с неуклонной волей следуя, всякое наслаждение плотское возненавидел ты, преподобный, и как солнце Отечеству твоему воссиял: потому и Христос даром чудес обогатил тебя. Поминай нас, почитающих пресветлую память твою, дабы мы взывали тебе: «Радуйся, Сергий Богомудрый!

Молитва первая

О свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от Великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Молитва вторая

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргие вели́кий! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных, у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся, е́же моли́тися о нас Всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О Небе́снаго граждани́не Иерусали́ма, преподо́бне о́тче Се́ргие! Воззри́ на нас ми́лостиво и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ Небе́сней. Ты горе́ на Небеси́; мы, на земли́ ни́зу, удалены́ от Тебе́ не толи́ко ме́стом, ели́ко греха́ми свои́ми и беззако́ниями; но к тебе́, я́ко нам сро́дному, прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Сво́йственно есть тебе́, о́тче наш, благоутро́бие и человеколю́бие: на земли́ живу́щу, не о свое́м то́кмо спасе́нии бысть тебе́ попече́ние, но и о всех к тебе́ притека́ющих. Наставле́ния твоя́ бы́ша тро́стию кни́жника скоропи́сца, на се́рдце ка́ждаго глаго́лы жи́зни начертава́ющаго. Не теле́сныя то́кмо врачева́л еси́ боле́зни, но па́че душе́вных врач изя́щный яви́лся еси́; и вся твоя́ свята́я жизнь бысть зерца́лом вся́кия доброде́тели. А́ще толи́к был еси́, свя́тче Бо́жий, на земли́, коли́к ны́не еси́, на Небеси́! Ты Днесь предстои́ши Престо́лу Све́та Непристу́пнаго и в нем, я́ко в зерца́ле, зри́ши вся на́ши ну́жды и проше́ния; ты водворя́ешися вку́пе со А́нгелы, о еди́ном гре́шнице ка́ющемся ра́дующимися. И человеколю́бие Бо́жие есть неистощи́мо, и твое́ к Нему́ дерзнове́ние мно́го, не преста́ни о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Аще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго отца́ и хода́тая, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ нас досто́йны чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́. Вся богопросвеще́нная Росси́я, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагоде́тельствованная, испове́дует тя бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́ и и́хже отце́м спомоществова́л еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́ ше́ствующих. Ве́руем, я́ко ду́хом нам сопрису́тствуеши. Иде́же бо есть Госпо́дь, я́коже сло́во Его́ учи́т нас, та́мо и слуга́ Его́ бу́дет. Ты ве́рный еси́ раб Госпо́день, и Бо́гу везде́ су́щу, ты в Нем еси́, и Он в тебе́ есть, па́че же и те́лом с на́ми еси́. Се нетле́нныя и живоно́сныя твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище безце́нное, вручи́ нам чуде́с Бог. Предстоя́ще им, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менну в ну́ждах на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. Па́ству же твою́ духо́вную, тобо́ю со́бранную, не преста́ни управля́ти жезло́м духо́вныя му́дрости: подвиза́ющимся помози́, разсла́бленных возста́ви, споспеши́ и́го Христо́во нести́ во благоду́шии и терпе́нии и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно по труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва четвертая

О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Православные молитвы ☦

5 сильных молитв Сергию Радонежскому

Оглавление:

Читайте также:  Сильная молитва чтобы вернуть любимого парня

Молитва Сергию Радонежскому об учебе и успешной сдаче экзамена на хорошую оценку

Молитву рекомендуется читать перед экзаменом.

«О священная главо, преподобне и Богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою, и любовию, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся, и небесныя силы приобщивыйся, но и от нас духом любве своея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия. Испроси нам от Великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преуспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.»

Молитва Сергию Радонежскому об помощи в исцелении

«О Небеснаго гражданине Иерусалима, преподобне отче Сергие! Воззри на нас милостиво и к земли приверженных возведи к высоте Небесней. Ты горе на Небеси; мы, на земли низу, удалены от тебе не толико местом, елико грехами своими и беззакониями; но к тебе, яко нам сродному, прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Свойственно есть тебе, отче наш, благоутробие и человеколюбие: на земли живущу, не о своем токмо спасении бысть тебе попечение, но и о всех к тебе притекающих. Наставления твоя быша тростию книжника скорописца, на сердце каждаго глаголы жизни начертавающаго. Не телесныя токмо врачевал еси болезни, но паче душевных врач изящный явился еси; и вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Аще толик был еси, святче Божий, на земли, колик ныне еси, на Небеси!

Ты днесь предстоиши Престолу Света Неприступнаго и в нем, яко в зерцале, зриши вся наша нужды и прошения; ты водворяешися вкупе со Ангелы, о едином грешнице кающемся радующимися. И человеколюбие Божие есть неистощимо, и твое к Нему дерзновение много, не престани о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Аще бо и недостойни есмы толикаго отца и ходатая, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори нас достойны чрез обращение от злых дел к благому житию. Вся богопросвещенная Россия, твоими чудесы исполненная и милостями облагодетельствованная, исповедует тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя и ихже отцем спомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих.

Веруем, яко духом нам соприсутствуеши. Идеже бо есть Господь, якоже слово Его учит нас, тамо и слуга Его будет. Ты верный еси раб Господень, и Богу везде сущу, ты в Нем еси, и Он в тебе есть, паче же и телом с нами еси. Се нетленныя и живоносныя твоя мощи, яко сокровище безценное, вручи нам чудес Бог. Предстояще им, яко тебе живу сушу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременну в нуждах наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. Паству же твою духовную, тобою собранную, не престани управляти жезлом духовныя мудрости: подвизающимся помози, разслабленных возстави, споспеши иго Христово нести во благодушии и терпении и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженная недра Авраамова, идеже ты радостно по трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.»

Молитва Сергию Радонежскому о помощи в работе

«О преподобне и богоносне отче наш Сергее! Воззри на нас милостивно, и к земле приверженных, возведи к высоте небесной. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими.

Испроси предстательством твоим дар разумети науки и вся ны спосшествующими (с помощью твоих молитв) молитвами сподоби в день Страшного Суда шуия части избавитися десные же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира». Аминь»

Молитва Сергию Радонежскому об успехах в делах

«О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Сергие великий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо свое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад своих. Моли за ны, отче священный, за дети своя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас, недостойных, у престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо и телом преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия прелести бесовския, и козней диавольских, пастырю наш добрый; аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с Небесными силами, у престола Вседержителя предстоящи, достойно веселится. Ведуще бо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся, еже молитися о нас Всесильному Богу о пользе душ наших, и испросити время на покаяние, и о невозбранном преитии от земли на Небо, мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и вечныя муки избавится, и Небесному Царствию наследником быти со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва прп. Сергию Радонежскому об укреплении веры

«О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имя рек) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте Небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.»

Молитвы преподобному Сергию, игумену Радонежскому, всея России чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

И́же доброде́телей подви́жник,/ я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га,/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней,/ в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м;/ те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́./ Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,// Се́ргие преподо́бне, о́тче наш.

Читайте также:  Молитва спиридону николаю чудотворцу

Перевод: Добродетелей подвижник, ты, как истинный воин Христа Бога, против страстей крепко подвизался в жизни временной, в псалмопении, бдении и постах став примером для твоих учеников. Потому и вселился в тебя Пресвятой Дух: Его действием ты украшен светло. Но имея дерзновение ко Святой Троице, поминай стадо, собранное тобой премудро, и не забудь, как ты обещал, посещать детей твоих, Сергий, преподобный отче наш.

Кондак, глас 8 *

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав,/ вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́,/ и я́ко со́лнце Отече́ству твоему́ возсия́л еси́;/ тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Перевод: Любовью ко Христу уязвленный, и за Ним с неуклонной волей следуя, всякое наслаждение плотское возненавидел ты, преподобный, и как солнце Отечеству твоему воссиял: потому и Христос даром чудес обогатил тебя. Поминай нас, почитающих пресветлую память твою, дабы мы взывали тебе: «Радуйся, Сергий Богомудрый!»

Молитва 1-я **

О свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от Великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Перевод: О священная глава, преподобный и богоносный отче наш Сергий! Ты молитвою своею, и верою, и любовью к Богу, и чистотою сердца еще на земле обителью Пресвятой Троицы душу твою соделал, и общения с Ангелами, и посещения Пресвятой Богородицы удостоился, и дар чудодейственной благодати принял; по отшествии же твоем от земных особенно к Богу приблизился, и Небесной Силы приобщился, но и от нас духом любви своей не отступил и честные твои мощи, как сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставил. Великое дерзновение имея ко Всемилостивому Владыке, моли о спасении рабов Его, обитающей в тебе благодати Его верующих и к тебе с любовью притекающих. Испроси нам у богатого дарами Бога нашего всякий дар, всем и каждому потребный: веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умиротворение, от голода и мора избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим – утешение, недужным – исцеление, падшим – восстание, заблуждающимся – на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся – укрепление, творящим доброе – в делах благих успех и благословение, младенцам – воспитание, юным – наставление, незнающим – вразумление, сиротам и вдовам – защиту, отходящим от сего временного жития к вечному – благое приготовление и напутствие, отошедшим – блаженное упокоение, и всех нас сопровождая твоими молитвами сподоби в день Страшного Суда от участи стоящих слева избавиться, а сделаться общниками правой стороны и тот блаженный глас Владыки Христа услышать: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сложения мира». Аминь.

Молитва 2-я **

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргие вели́кий! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных, у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся, е́же моли́тися о нас Всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О священная глава, преподобный отче, преблаженный авва Сергий великий! Не забудь убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, которое ты сам пас, и не забывай посещать чад твоих. Моли за нас, отче священный, за детей твоих духовных, как имеющий дерзновение к Небесному Царю, не прекрати взывать за нас ко Господу и не пренебреги нами, с верою и любовью чтущими тебя. Поминай нас, недостойных, у Престола Вседержителя и не преставай молиться о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе благодать за нас молиться. Ибо мы не считаем тебя мертвым: хотя ты и телесно переселился от нас, но и по смерти живым пребываешь. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражеских, и всякого прельщения бесовского, и козней диавольских, пастырь наш добрый; ведь хотя мощей твоих рака пред очами нашими и видима всегда, но святая твоя душа с ангельскими воинствами, со бесплотных сонмами, с Небесными Силами, у Престола Вседержителя предстоя, достойно веселится. И вот, зная, что ты воистину жив и по смерти, к тебе припадаем и тебя молим, да помолишься о нас Всесильному Богу к пользе душ наших, и испросишь нам время на покаяние, и беспрепятственный переход от земли на Небо, а от мытарств горьких, бесов, воздушных князей и вечной муки избавление. И да будем мы наследниками Небесного Царства со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцом, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 3-я **

О Небе́снаго граждани́не Иерусали́ма, преподо́бне о́тче Се́ргие! Воззри́ на нас ми́лостиво и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ Небе́сней. Ты горе́ на Небеси́; мы, на земли́ ни́зу, удалены́ от Тебе́ не толи́ко ме́стом, ели́ко греха́ми свои́ми и беззако́ниями; но к тебе́, я́ко нам сро́дному, прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Сво́йственно есть тебе́, о́тче наш, благоутро́бие и человеколю́бие: на земли́ живу́щу, не о свое́м то́кмо спасе́нии бысть тебе́ попече́ние, но и о всех к тебе́ притека́ющих. Наставле́ния твоя́ бы́ша тро́стию кни́жника скоропи́сца, на се́рдце ка́ждаго глаго́лы жи́зни начертава́ющаго. Не теле́сныя то́кмо врачева́л еси́ боле́зни, но па́че душе́вных врач изя́щный яви́лся еси́; и вся твоя́ свята́я жизнь бысть зерца́лом вся́кия доброде́тели. А́ще толи́к был еси́, свя́тче Бо́жий, на земли́, коли́к ны́не еси́, на Небеси́! Ты Днесь предстои́ши Престо́лу Све́та Непристу́пнаго и в нем, я́ко в зерца́ле, зри́ши вся на́ши ну́жды и проше́ния; ты водворя́ешися вку́пе со А́нгелы, о еди́ном гре́шнице ка́ющемся ра́дующимися. И человеколю́бие Бо́жие есть неистощи́мо, и твое́ к Нему́ дерзнове́ние мно́го, не преста́ни о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Аще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго отца́ и хода́тая, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ нас досто́йны чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́. Вся богопросвеще́нная Росси́я, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагоде́тельствованная, испове́дует тя бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́ и и́хже отце́м спомоществова́л еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́ ше́ствующих. Ве́руем, я́ко ду́хом нам сопрису́тствуеши. Иде́же бо есть Госпо́дь, я́коже сло́во Его́ учи́т нас, та́мо и слуга́ Его́ бу́дет. Ты ве́рный еси́ раб Госпо́день, и Бо́гу везде́ су́щу, ты в Нем еси́, и Он в тебе́ есть, па́че же и те́лом с на́ми еси́. Се нетле́нныя и живоно́сныя твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище безце́нное, вручи́ нам чуде́с Бог. Предстоя́ще им, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менну в ну́ждах на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. Па́ству же твою́ духо́вную, тобо́ю со́бранную, не преста́ни управля́ти жезло́м духо́вныя му́дрости: подвиза́ющимся помози́, разсла́бленных возста́ви, споспеши́ и́го Христо́во нести́ во благоду́шии и терпе́нии и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно по труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Перевод: О гражданин Небесного Иерусалима, преподобный отче Сергий! Воззри на нас милостиво и к земле приверженных возведи к высоте небесной. Ты высоко, на Небесах; мы на земле, внизу, удалены от тебя, не столько местом, сколько грехами своими и беззакониями; но к тебе, как нам родному, прибегаем и взываем: наставь нас ходить путем твоим, вразуми и руководи. Свойственно тебе, отче наш, милосердие и человеколюбие: на земле живя, ты не о своем только спасении имел попечение, но и о всех к тебе прибегавших. Наставления твои были тростью книжника-скорописца, на сердце каждого глаголы жизни начертывающей. Не телесные только ты врачевал болезни, но более душевных немощей врачом искусным явился, и вся твоя святая жизнь была зеркалом всякой добродетели. Если таков ты был, святой Божий, на земле: каков же ныне на Небесах! Ты ныне предстоишь Престолу Света Неприступного, и в нем, как в зеркале, видишь все наши нужды и прошения; ты водворяешься вместе со Ангелами, об одном кающемся грешнике радующимися. И человеколюбие Божие неистощимо, и твое пред Ним дерзновение велико: не прекращай о нас взывать ко Господу. Испроси ходатайством твоим у Всемилостивого Бога нашего мир Церкви Его, под знамением Креста воинствующей, согласие в вере и единомыслие, суеверия же и расколов истребление, утверждение в добрых делах, больным исцеление, печальным утешение, обиженным защиту, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою прибегающих. Ведь хотя мы и недостойны столь великого отца и ходатая, но ты, подражатель человеколюбия Божия, сделай нас достойными через обращение от злых дел к добродетельному житию. Вся Богом просвещенная Россия, твоими чудесами исполненная и милостями облагодетельствованная, исповедает тебя своим покровителем и заступником. Яви древние милости твои, и как ты отцам нашим помогал, не отринь и нас, чад их, по их стопам к тебе шествующих. Веруем, что ты духом с нами присутствуешь. Ибо где Господь, как слово Его учит нас, там и слуга Его будет. Ты верный раб Господень, и как Бог вездесущ, так и ты в Нем, и Он в тебе, к тому же ты и телом с нами. Вот нетленные и живоносные твои мощи, как сокровище бесценное, вручил нам Бог чудес. Стоя пред ними, к тебе как к живому припадаем и молимся: прими моления наши и вознеси их на жертвенник милосердия Божия, да примем чрез тебя благодать и своевременную в нуждах наших помощь. Укрепи нас, малодушных, и утверди нас в вере, да без сомнений уповаем получить все блага от благосердного Владыки молитвами твоими. Паствой же твою духовной, тобою собранной, не прекращай управлять жезлом духовной мудрости: подвизающимся помоги, расслабленных воздвигни, содействуй несению ига Христова во благодушии и терпении, и всех нас направь, да в мире и покаянии окончим жизнь нашу и переселимся с надеждой в блаженные недра Авраама, где ты радостно после трудов и подвигов ныне почиваешь, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимого, Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Краткое житие

Дни памяти 25 сентября/8 октября, 5/18 июля

Игумен земли Русской, основатель Троицкой Лавры. Благословил святого князя Димитрия Донского на Куликовскую битву. В детстве преподобному Сергию трудно давалось учение. Однако Бог по горячим молитвам отрока и его родителей послал ангела под видом старца, который благословил отрока, и тот стал преуспевать в школьной науке. Преподобному Сергию молятся о помощи в учении, в иноческом делании, о сохранении Отечества от нашествия иноплеменных.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector